Publicēts 13 oktobris 2015

F64 141031 Liga Lejina smMinistru kabinets šodien, 13. oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra amatā uz nenoteiktu laiku apstiprināja Līgu Lejiņu. Kopš 1. septembra L. Lejiņa šajā amatā bija iecelta uz laiku, kamēr bērna kopšanas atvaļinājumā atrodas IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.
S.Liepiņa ir pieņēmusi uzaicinājumu novembrī atgriezties darbā Pasaules Bankā globālās konkurētspējas un inovāciju atbalsta jomā, kur viņa strādāja pirms apstiprināšanas IZM valsts sekretāra amatā. S.Liepiņai vadot ministrijas darbu valsts sekretāra statusā, panākts būtisks progress visās ministrijas atbildības jomās, bet jo īpaši profesionālās izglītības pievilcības veicināšanā un uzlabojot sadarbību ar darba devējiem, kā arī pētniecības un augstākās izglītības jomā, ieviešot rezultātos balstītu finansēšanas sistēmu.
“Sanda Liepiņa ir profesionāla un kompetenta vadītāja, kura, nebaidoties no pārmaiņām, rosināja un virzīja reformas izglītības un zinātnes nozarē. Piedāvājums strādāt Pasaules Bankā ir augsts novērtējums, un es patiesi apsveicu viņu ar šo jauno izaicinājumu. Ja būs iespēja, ar S.Liepiņu konsultanta kapacitātē sadarbosimies arī turpmāk, novērtējot viņas profesionalitāti un pieredzi,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Līga Lejiņa pirms apstiprināšanas valsts sekretāra amatā bija IZM valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore.
L. Lejiņa darbu valsts pārvaldē sāka 1995. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūrā. No 2004. gada viņa vadījusi Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda ieviešanas daļu un no 2007. gada - Struktūrfondu koordinācijas departamentu. 2010. gadā L. Lejiņa kļuva par Valsts izglītības attīstības aģentūras direktora vietnieci, bet 2011. gadā tika pārcelta darbā uz IZM, kur bija valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore un koordinēja ministrijas darbu Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.