Publicēts 14 oktobris 2015

Lai celtu Latvijas zinātnes atpazīstamību starptautiskā līmenī un veicinātu Latvijas pievienošanās procesu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD), izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile no 19. līdz 22. oktobrim vadīs Latvijas delegācijas vizīti Korejas Republikā.

Vizītes centrālais pasākums ir OECD Ministru līmeņa sanāksme „„Zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas, veidojot kopīgo nākotni” (Creating our Common Future through Science, Technology and Innovation), kuru 20.-21.oktobrī Tadžonas pilsētā organizēs OECD sadarbībā ar Korejas Republikas valdību.

Sanāksmes laikā ministru debates plānotas par tādiem jautājumiem kā inovāciju stratēģiju plānošanas un īstenošanas uzlabošana; valsts ieguldījumu zinātnē un to ietekmes veicināšana; zinātnes politikas attīstība 21. gadsimtā; zinātne un inovācijas veselībai; jaunas tehnoloģijas nākotnei un zaļai ekonomikai; kā arī zinātne un inovācijas globālai iekļaušanai.

Vienlaikus Latvijas delegācija apmeklēs 19.oktobrī rīkoto Pasaules zinātnes forumu, kur par minētajām tēmām diskutēs pasaules vadošie pētnieki, praktiķi un industrijas pārstāvji.

Savukārt 2015.gada 22.oktobrī plānota OECD Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejas sēde, kurā tiks sniegts oficiālais komisijas viedoklis par Latvijas zinātnes politikas un prakses atbilstību OECD standartiem, kas ir būtisks Latvijas pievienošanas OECD procesā.