Publicēts 23 oktobris 2015

Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot funkciju un  budžeta līdzekļu izlietojuma  efektivitāti, uzraugot no valsts budžeta finansētās zinātnisko pētījumu programmas un projektus, kā arī veidojot un īstenojot studiju un studējošo kreditēšanas  politiku valstī. Tas izriet no Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta lēmuma, kas paredz izvērtēt un samazināt pamatfunkciju īstenošanai plānotos 2016. gada izdevumus.

Izglītības un zinātnes ministre ir izdevusi rīkojumu par Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) reorganizācijas uzsākšanu, likvidējot to kā patstāvīgu Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādi un studiju un zinātnes darbības administrēšanas funkcijas nododot Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA). VIAA pārņems arī visas SZA tiesības un saistības.