Publicēts 23 oktobris 2015

gada sporta skolotajs 2015Publicēts nolikums un izsludināta kandidātu pieteikšana konkursā „Gada sporta skolotājs”, kas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīvas šogad notiek jau vienpadsmito reizi. Konkursa mērķis ir atrast labāko, profesionālāko sporta skolotāju valstī, veicināt šīs profesijas prestižu, kā arī motivēt un veidot pozitīvu attieksmisabiedrībā attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm.

Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija vērtēs saņemtos pieteikumus un sporta stundu videoierakstus. Dalībnieks ar lielāko vidējo punktu skaitu no katra reģiona kļūst par reģiona uzvarētāju un tiek izvirzīts konkursa otrajai kārtai. Otrajā kārtā tiks vērtēta sporta skolotāju vadītā sporta stunda klātienē kādā no Rīgas vidusskolām. Konkursa pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēju pārstāvētajām skolām tiks piešķirts finansējums sporta inventāra iegādei 500 eiro vērtībā.

Konkursa vērtēšanas komisijā darbosies gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti pedagogi, sportisti un nozares speciālisti: žurnālists Armands Tripāns, vieglatlēte Ineta Radēviča, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju prorektore asoc.prof. Andra Fernāte un 2006. gada Gada sporta skolotājs Austris Āboliņš.

Dalībai konkursā profesionālāko sporta skolotāju var pieteikt jebkura valsts vai pašvaldības dibināta skola vai pašvaldības izglītības pārvalde vai departaments. Pieteikuma anketa un sporta stundas videoieraksts digitālā formātā konkursam jāiesniedz līdz 2015. gada 6. novembrim.

Konkursa nolikums publicēts sadaļā "Gada sporta skolotājs" 2015.

Iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji:

2005.gads – Astra Kurme, Rīgas 5.speciālā internātpamatskola;
2006.gads – Austris Āboliņš, Drabešu internātpamatskola;
2007.gads – Tija Tripāne, Rīgas 41.vidusskola;
2008.gads – Nadežda Povasare, Salaspils sākumskola;
2009.gads – Maija Priedīte, Valmieras Valsts ģimnāzija;
2010.gads – Māris Priedītis, Valmieras Valsts ģimnāzija;
2011.gads – Anželika Šilberga, Ventspils 2.pamatskola;
2012.gads – Iveta Daude, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
2013.gads – Evita Auniņa, Liepājas 8.vidusskola
2014.gads – Antra Šverna, Rīgas 41.vidusskola un Dmitrijs Gorlačevs, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola