Publicēts 29 oktobris 2015

Šodien notikušajā izlīguma komisijas sēdē ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) puses vienojās komisijas darbu turpināt nākamnedēļ, lai turpinātu pārrunāt arodbiedrības izvirzītās prasības.

Komisija šodien vienojās par diviem jautājumiem: ministrija konceptuāli atbalsta izdienas pensiju piešķiršanu pedagogiem, vienlaikus aicinot šo jautājumu skatīt saistībā ar jaunu izdienas pensiju sistēmas izveidi valstī, par ko atbild Labklājības ministrija, un kontekstā ar valsts finanšu iespējām; panākta arī izpratne par atbalstu pedagogiem, kas skolu tīkla sakārtošanas dēļ zaudēs darbu. Ministrija jau šobrīd piedāvā pedagogiem bezmaksas mūžizglītības un pārkvalifikācijas iespējas. Arodbiedrībai šai jautājumā pauda gatavību par papildu pasākumiem darbu zaudējušo pedagogu atbalstam runāt ar Labklājības ministriju.

Runājot par pedagogu atalgojuma jauno modeli, izglītības un zinātnes ministre M. Seile uzsvēra, ka visas arodbiedrības prasības nav iespējams ieviest ar 2016. gada 1. septembri. Tāpēc jāturpina sarunas par pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiku. IZM piedāvā par to vienoties līdz 2016. gada 1. martam: “Kamēr mums nav skaidra atskaites punkta, mēs nevaram runāt par grafiku, jo nav skaidrs, ko palielināsim. Šādas sarunas ir nepieciešamas, bet redzam pamatojumu par to diskutēt tad, kad ir apstiprināts nākamā gada valsts budžets un esam vienojušies par turpmākiem pedagogu atalgojuma aprēķina principiem”. Arodbiedrība šim piedāvājumam nepiekrita.

Savukārt komisijas loceklis, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens informēja, ka Finanšu ministrija nākamā gada valsts budžetā pedagogu atalgojuma jaunajam modelim rezervēs 9 miljonus eiro, kas būs pieejami, ja par atalgojuma reformu izdosies vienoties.

Izglītības un zinātnes ministre sēdes laikā norādīja, ka valdība šobrīd ir noraidījusi iespēju visu pirmsskolas pedagogu atalgojumu finansēt no valsts budžeta. Līdz ar to šajā jautājumā vienošanās netika panākta.

Sēdes laikā tika uzsākta arī saruna par LIZDA prasību augstākās izglītības un zinātnes finansēšanai likumos noteiktajā apjoma, sagatavojot finansējuma pieauguma grafiku. M. Seile norādīja, ka valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei katru gadu pieaug, bet diemžēl ne prasītajā apjomā. Ministre arī atgādināja, ka papildu finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei, protams, ir nepieciešams, bet tas jāvirza konkrētu, skaidri nodefinētu mērķu īstenošanai.