Publicēts 02 novembris 2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2016. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.

Konkursā pretendenti - juridiskas personas - var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar ES Erasmus+ programmas 2016. gada konkursa vadlīnijām (.pdf).

Projektu pieteikumi Erasmus+ programmā iesniedzami elektroniski. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa ir jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās (.pdf) minētajai informācijai.

Plašāka informācija VIAA mājaslapā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Mācību mobilitāte:

  • Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitāte – 2016. gada 2.februāris; 
  • Erasmus Mundus Kopīgo maģistra programmu īstenošana – 2016. gada 18. februāris. 

Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa:

  • Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2016. gada 31. marts; 
  • Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2016. gada 26. februāris;
  • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs - 2016. gada 10. februāris.

Žana Monē (Jean Monnet) programma:

  • Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti – 2016. gada 25. februāris. 

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka visi projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst.12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.

VIAA atbilstoši kompetencei (skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un mācību jomā) organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu, Erasmus+ 2016. gada projektu pieteikumu konkursu, projektu sagatavošanas vadlīnijām un iesniegšanas kārtību pieejama EK mājaslapā un VIAA mājaslapā. Papildu informācija pieejama arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā: www.erasmusplus.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu.

 

Informāciju sagatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa