Publicēts 03 novembris 2015

PIKC RDMVAr Ministru kabineta rīkojumu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, kas atrodas Kultūras ministrijas padotībā, šodien ir ieguvusi profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu.

Skola, kurā 2014./2015. mācību gadā mācījās 473 izglītojamie, tostarp 461 skolēns apguva vidējo profesionālo izglītību, atbilst visiem PIKC kvalifikācijai nepieciešamajiem  kritērijiem – nevienam no abiturientiem vidējais vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm, profesionālo mācību programmu apgūšanai notiek sadarbība ar uzņēmējiem un darba devēju organizācijām un apvienībām, atskaitīto audzēkņu skaits nepietiekama mācību, neattaisnotu mācību kavējumu un nepareizas karjeras izvēles dēļ ir 7,95 procenti.

Audzēkņi skolā apgūst vides, tekstilizstrādājumu, apģērbu, reklāmas, interjera, metālizstrādājumu, keramikas, koka, stikla un ādas izstrādājumu dizaina programmas. Skolā tiek īstenotas arī četras interešu izglītības programmas, kā arī teorētisko un praktisko kompetenču, datorgrafikas, vecumposmu pedagoģijas un kultūrizglītības profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas.

PIKC statusa iegūšana ļaus Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai piesaistīt papildus finansējumu, tostarp ERAF līdzekļus mācību vides pilnveidošanai.

Foto: http://www.rdmv.lv