Publicēts 06 novembris 2015

Pēc sarunām ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām pusēm un respektējot iesaistīto ļoti atšķirīgās un nereti pretrunīgās pieredzes un vēlmes, Izglītības un zinātnes ministrija mēneša laikā piedāvās izmaiņas valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadales kārtībā.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pēc šodienas izlīguma komisijas sēdes ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību teica medijiem: “Mēs neredzam iespēju mehāniski palielināt valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, ja neko nemainām atalgojuma aprēķina kārtībā. Šobrīd esam kopā ar Finanšu ministriju vienojušies, ka nākamā gada valsts budžeta projektā ir rezervēti 9 miljoni eiro pedagogu atalgojuma palielināšanai 2016. gadā un papildus 27 miljoni 2017. un 2018. gadā. Tomēr valsts mērķdotācijas aprēķina principiem no 2016./17. mācību gada jāmainās, lai tuvinātu aprēķina metodiku objektīvajām vajadzībām kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai pašvaldībās, ņemot vērā reģionu atšķirības, un mudinātu pašvaldības kārtot skolu tīklu.”

Izstrādājot izmaiņas atalgojuma aprēķināšanas metodikā, IZM balstīsies uz atalgojuma jaunajā modelī iestrādātajiem pamatprincipiem un secinājumiem no sarunām ar partneriem. Trešajā izlīguma komisijas sēdē IZM un LIZDA vienojās turpināt darbu pie pedagogu atalgojuma jaunā modeļa.