Publicēts 10 novembris 2015

Valdība otrdien, 10. novembrī, pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par skolēnu skaita izmaiņām un finanšu resursu nodrošinājumu pedagogu atalgojumam 2016.gadā. Ministru kabinets apstiprināja finansējuma pārdali IZM budžeta ietvaros, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksai.

Kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs ir 2 382 743 eiro, no kura 1 967 902 eiro paredzēti pedagogu darba samaksai privātajām izglītības iestādēm, 349 437 eiro - pašvaldību izglītības iestādēm un 65 404 eiro - valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēm.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2015. gada 1. septembri vispārējā izglītībā 1. -12. klasē mācās 213 366 skolēni, 39 365 bērni vecumā no pieciem gadiem un vairāk un 1 461 bērns līdz piecu gadu vecumam, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, speciālajās internātskolās, rehabilitācijas centros. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. septembri, vērojama nozīmīga izglītojamo skaita sadalījuma struktūras maiņa - 1. - 12.klasē skolēnu skaits ir palielinājies par 3 649 jeb 1,7 %, bet bērnu skaits vecumā no pieciem gadiem un vairāk ir samazinājies par 3 162 bērniem jeb 7,4%.

Profesionālajās izglītības programmās pašvaldību izglītības iestādēs šajā mācību gadā kopā mācās 2 603 audzēkņi, no kuriem par valsts budžeta finansējumu - 2 317. Salīdzinājumā ar iepriekšējā mācību gada 2014.gada 1. septembri valsts budžeta finansētajās programmās ir par 78 audzēkņiem jeb 3,3% mazāk.

Lai arī kopējais izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs ir samazinājies, ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri apgūst izmaksu ziņā dārgākās izglītības programmas. Ir pieaudzis skolēnu skaits programmās ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi, integrēto bērnu ar speciālām vajadzībām skaits, pieaudzis skolēnu skaits mazajās skolās ar bērnu skaitu līdz 100 un valsts ģimnāzijās. Tāpat ir turpinājis pieaugt bērnu un skolēnu skaits privātajās izglītības iestādēs, bet bāzes finansējums privāto skolu pedagogu darba samaksai jau vairākus gadus ir bijis nepietiekams.

Ar valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu “Par 2016.gadam nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšana” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40373946