Publicēts 12 novembris 2015

Pagaidām Izglītības un zinātnes ministrija nav saņēmusi oficiāli noformulētas streika prasības. Iepazīstoties ar medijos izskanējušo informāciju, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile ir pārsteigta par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pieņemto lēmumu rīkot brīdinājuma streiku 27. novembrī.

Trīs izlīgšanas komisijas sēdēs panāktas vairākas vienošanās. Ļoti svarīga ir ar Finanšu ministriju panāktā vienošanās valsts budžeta projektu uz otro lasījumu Saeimā papildināt ar mērķdotācijas palielinājumu pašvaldībām pedagogu atalgojumam par 9 miljoniem 2016. gadā un 27 miljoniem 2017. un 2018. gadā, šos līdzekļus paredzot IZM budžetā. IZM un LIZDA vienojās, ka IZM līdz 7. decembrim piedāvās arodbiedrībai priekšlikumus pedagogu mērķdotācijas principu maiņai. Tāpēc paziņojums par streiku pirms 7. decembra, kā vienu no iemesliem minot esošo noteikumu pilnveidi, kas ietvertu papildu naudas sadali, pārsteidz. Finansējuma palielinājums nav iespējams bez principu maiņas mērķdotācijas sadalē, jo tas vēl vairāk padziļinātu nevienlīdzību pedagogu atalgojumā dažādās pašvaldībās.

“Arī arodbiedrība apstiprina, ka pārmaiņas ir nepieciešamas. Arodbiedrības atbalsts ministrijai bija un ir ļoti svarīgs, lai sistēmu mainītu, lai mēs kopā veiktu būtisku reformu, kas beidzot sakārtotu pedagogu atalgojuma sistēmu un kalpotu arī par pamatu pedagogu atalgojuma palielināšanas grafika izstrādei. Ja pašā nozarē ir tik pretrunīgas vēlmes un prasības, kā varam sagaidīt, ka nozari atbalstīs citi? Piešķirt papildu naudu bez pārmaiņām atalgojuma aprēķināšanas sistēmā nav iespējams,” saka Mārīte Seile.

Kā otra LIZDA prasība medijos minēta prasība nodrošināt finansējuma palielinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei. 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu,  ir paredzēts valsts budžeta finansējuma apjoma palielinājums augstākajai izglītībai par 1,1 miljonu eiro un zinātnei par 3,7 miljoniem eiro. Tomēr IZM piekrīt, ka finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei ir nepietiekams. 2016. gada budžeta sagatavošanas procesā valdība neakceptēja IZM iesniegtos pieprasījumus, kas bija paredzēti zinātnes bāzes finansējuma palielinājumam un pilnvērtīgai augstākās izglītības trīs pīlāru finansēšanas modeļa ieviešanai.

Ar pilnu IZM un LIZDA izlīgšanas komisijas vienošanās tekstu lūdzam iepazīties šeit: http://www.izm.gov.lv/images/Vienosanas_protokols_IZM-LIZDA.pdf