Publicēts 12 novembris 2015

zemeTuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursam zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka katram projektam pieejamais finansējums Latvijas partnerim būs aptuveni 20 000 eiro un projekta īstenošanas laiks – divi gadi.

Patlaban notiek abu valstu divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020.gadam sagatavošana, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Ukrainu. Programma paredz atbalstīt zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu līdzdalību un savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai.

Pēc programmas parakstīšanas Izglītības un zinātnes ministrija izsludinās Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursu zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka konkursa ietvaros būs šādas atbalstāmās tēmas:

Eksakto un dabas zinātņu jomā:

enerģija un energoefektivitāte;
ekoloģija un vides pārvaldība;
dzīvības zinātnes, jaunu tehnoloģiju izstrāde nozīmīgāko slimību ārstēšanai un novēršanai, pētījumi molekulārās bioloģijas, ģenētikas jomās;
jaunu materiālu izstrāde;
aizsardzības tehnoloģijas;

Humanitāro un sociālo zinātņu jomā:
demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
reģionālās attīstības un sociālās kohēzijas iespējas un izaicinājumi.

Izglītības un zinātnes ministrija cer, ka šī programma būs kā platforma tālākai Latvijas un Ukrainas zinātnieku sadarbībai, piesaistot ārējo finansējumu no citām starptautiskām atbalsta programmām.