Publicēts 16 novembris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestādes laikus informēt skolēnus un vecākus par mācību procesa norisi pedagogu streika dienā 27. novembrī.

Atbilstoši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības sniegtajai informācijai bērni, kuri šajā dienā ieradīsies skolā, netiks raidīti projām, bet viņiem tiks nodrošinātas ārpusstundu aktivitātes. Precīzāku informāciju vecāki var iegūt skolā, kurā mācās viņu bērns.

Ministrija respektē Streiku likumā noteiktās darbinieku, tajā skaitā skolotāju, tiesības streikot, lai aizstāvētu savas ekonomiskās vai profesionālās intereses.