Publicēts 20 novembris 2015

Daugavpils tehnikums 452x352Ieguldot vairāk nekā 11 miljonus eiro, divu gadu laikā pilnībā rekonstruēts profesionālās izglītības kompetenču centrs (PIKC) Daugavpils tehnikums. Rekonstrukcijas rezultātā skola ieguvusi modernas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas mācību telpas, kur vairāk nekā tūkstotis audzēkņu varēs apgūt valsts attīstībai tik nepieciešamās autotransporta, dzelzceļa transporta un enerģētikas profesijas.

Rekonstrukcijas gaitā tika renovēti trīs tehnikuma mācību korpusi, atjaunota automobiļu diagnostikas darbnīca, kā arī izremontētas divas dienesta viesnīcas. Modernizēti fizikas, ķīmijas un ģeodēzijas mācību kabineti, automobiļu diagnostikas, dzelzceļa transporta, metināšanas, virpošanas, frēzēšanas, šūšanas, elektromontāžas un elektrolaboratorijas, datorklases un bibliotēka.

Tehnikums ir vienīgā mācību vieta Latvijā, kur uzstādīts vilciena vadības stimulators lokomotīvju saimniecības tehniķu apmācībai - dzelzceļa ritošā sastāva bremžu stends, kas ļauj izzināt bremžu iekārtu uzbūvi, atsevišķu mezglu darbību, kā arī lokomotīves, kravas vagona un kravas vilciena bremžu vadību.

Projekta ietvaros ir izveidotas divpadsmit jaunas datorprogrammas audzēkņu apmācībai, kuru darbs būs saistīts ar dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un pārmiju ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu, vagonu riteņu tehnisko apkalpošanu un remontu, kā arī lokomotīves mašīnistu un to palīgu apmācībai. Skolā uzstādīta arī viena no modernākajām tehnoloģiskajām iekārtām - testēšanas un mērīšanas “roka”, kas paredzēta dažādu objektu mērīšanai un 3D modeļu veidošanai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošana tika uzsākta 2013.gada 11.decembrī. Projekta kopējās izmaksas: 11 303 041,82 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums- 9 720 614,85 eiro (86 %), nacionālais līdzfinansējums- 1 582 426,97 eiro (14 %).

Daugavpils tehnikuma audzēkņi apgūst dzelzceļa transporta, autotransporta, enerģētikas profesionālās izglītības mācību programmas, kā arī arodizglītības programmas metālapstrādē un šūto izstrādājumu ražošanā. 2015./2016. mācību gadā Daugavpils tehnikuma 1.kursā uzņemti 462 audzēkņi, bet pavisam kopā profesionālās izglītības programmas apgūst vairāk nekā 1300 audzēkņi.