Publicēts 24 novembris 2015

LU Mat Fiz instMinistru kabinets otrdien, 24. novembrī, apstiprināja Latvijas Universitātes (LU) zinātniskā institūta - aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” pārveidi par LU pārraudzībā esošu zinātnisku institūtu - atvasinātu publisku personu. Tādējādi institūtam tiek piešķirta juridiska patstāvība, kas palielinās tā zinātniskās darbības attīstības iespējas un atvieglos pārvaldi un finanšu līdzekļu piesaisti.

Institūta kompetencē ir zinātniskās darbības īstenošana, kā arī zinātniskās kvalifikācijas iegūšana un pilnveidošana matemātikas, datorzinātnes, informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī pētījumu un inovatīvu darbību starpnozaru jomā. Ministru kabinets vienlaikus apstiprināja arī institūta jauno nolikumu, kurā noteiktas institūta funkcijas un citi ar tā darbību saistītie jautājumi.

Institūts lietišķās matemātikas jomā izveidots 1959. gadā no LU Skaitļošanas centra. Kopš 2006. gada institūtam bija LU aģentūras statuss.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” pārveidi” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40371518&mode=mk&date=2015-11-24

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” nolikuma apstiprināšanu” pieejams šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40371519&mode=mk&date=2015-11-24

 

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs