Publicēts 25 novembris 2015

SkiceIeguldot 12 miljonus eiro, no kuriem 10,3 miljoni ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, pilnībā rekonstruēts profesionālās izglītības kompetenču centrs (PIKC) Rēzeknes tehnikums. Gandrīz tūkstotis tehnikuma audzēkņu turpmāk varēs apgūt ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu, pārtikas tehnoloģiju, programmēšanas, autotransporta, būvdarbu un enerģētikas profesijas darba tirgus pieprasījumam atbilstošās mācību telpās.

Projekta ietvaros tika izremontēta un modernizēta skolas ēka un uzbūvēta jauna pārtikas laboratorija pārtikas tehnologu un viesnīcu pakalpojumu apmācības vajadzībām. Divu gadu laikā ir modernizēti, labiekārtoti un aprīkoti ar informācijas tehnoloģijām visi mācību kabineti, modernizēta bibliotēka, izveidotas jaunas elektrotehnoloģiju, pārtikas, ēdienu gatavošanas un veļas aprūpes mācību darbnīcas, kā arī ierīkota mācību viesnīca ar 10 labiekārtotiem numuriņiem. Projekta laikā pilnībā atjaunota dienesta viesnīca audzēkņiem, kas turpmāk būs pieejama arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projekta īstenošana Rēzeknes tehnikumā tika uzsākta 2014.gadā ERAF 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros. Projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Nr. 2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010 īstenošanas rezultātā tehnikums kļuvis par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Latgales reģionā.

Rēzeknes tehnikumā 2015./2016. mācību gadā mācās 853 audzēkņi, no kuriem pirmajā kursā šogad uzņemti 186 audzēkņi valsts budžeta grupās, bet 91 audzēknis - ES fondu finansētajās grupās.

Foto: http://www.rezeknestehnikums.lv/index.php/kontakti/macibu-vieta-varonu-iela-11a-rezekne