Publicēts 27 novembris 2015

Ministres Seiles tikšanās ar skolotājiemIzglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile šodien tikās ar Rīgas Juglas vidusskolas pedagogiem, lai uzklausītu viņu viedokli par svarīgākajām problēmām izglītības jomā.

Tikšanās laikā skolas pedagogi minēja, ka nozarē vajadzīgi ļoti daudzi uzlabojumi – gan mācību saturā un mācību līdzekļos, gan skolu materiāli tehniskajā nodrošinājumā, gan pedagogu sociālajās garantijās. Pedagogi sagaida arī izmaiņas jaunu pedagogu sagatavošanas sistēmā un lielāku atbalstu esošajiem pedagogiem, kā arī atalgojuma pieaugumu.

Saistībā ar jaunu pedagogu sagatavošanu un atbalstu esošajiem Juglas vidusskolas skolotāji redz nepieciešamību nodrošināt lielākas un kvalitatīvākas prakses iespējas pedagoģijas studentiem un nepieciešamību pēc ciešākas izglītības praktiķu un teorētiķu sadarbības. Skolotāji kritizēja šobrīd piedāvātos tālākizglītības kursus, kas nereti esot formāli un neatbilst mūsdienu prasībām ne satura, ne formas ziņā. Skolotāji aicināja sistēmiski domāt arī par lielāku profesionālo atbalstu pedagogiem.

Izmaiņas nepieciešamas mācību saturā, mācību materiālu sagatavošanā un pieejamībā, tāpat nepieciešams mērķtiecīgi ieguldīt līdzekļus skolu materiāli tehniskajā nodrošinājumā, rosināja pedagogi.

Tāpat izskanēja viedoklis, ka valstij pedagogiem jānodrošina veselības apdrošināšana, lielākas pensijas, iespēja doties izdienas pensijā. Runājot par prasību palielināt pedagogu atalgojumu, vairāki runātāji uzsvēra: lai gan Rīgas Juglas vidusskolā algas ir augstākas nekā daudzās citās skolās, pedagogi streikā izlēmuši piedalīties, lai solidarizētos ar pirmsskolas pedagogiem, kuru atalgojums ir ļoti zems. Tika uzsvērts, ka pirmsskolas pedagogu atalgojuma palielināšana ir steidzami risināms jautājums. Ministre atgādināja, ka šai pedagogu grupai, kas strādā ar bērniem līdz piecu gadu vecumam, atalgojums tiek finansēts no pašvaldību budžetiem, tāpēc par šo jautājumu nepieciešama diskusija ar pašvaldībām.

Rīgas Juglas vidusskolas direktore, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente Aija Melle, noslēdzot tikšanos, uzsvēra, ka izglītības darbinieki no valdības sagaida tālredzīgu attieksmi un ievērojamas investīcijas izglītības sistēmā.

Ministre, augsti vērtējot Rīgas Juglas vidusskolu kā vienu no labākajām Latvijas skolām ar izcilu pedagogu kolektīvu, pateicās pedagogiem par atklāto sarunu un viedokļiem.