Publicēts 01 decembris 2015

SEmināra prezentācijaIzglītības un zinātnes ministrija 19. novembrī rīkoja republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu semināru, kurā pārrunāja aktualitātes vispārējās izglītības satura pilnveides procesā, speciālās izglītības iestāžu tīkla attīstības jautājumus un atbalstu bēgļu un patvēruma meklētāju uzņemšanai un integrēšanai sabiedrībā.

Aicinām interesentus iepazīties ar semināra preznetācijām:

Izglītības un zinātnes ministrija "Iekļaujošās, t.sk. speciālās, izglītības attīstība: institucionālais tīkls, funkcijas" (.pdf)

Latviešu valodas aģentūra "Latviešu valodas aģentūras atbalsts latviešu valodas apguvei" (.pdf)

Valsts izglītības satura centrs "Aktualitātes vispārējās izglītības saturā" (.pdf)

UNESCO LNK "UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktualitātes" (.pdf)

Edurio "Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību" (.pdf)