Publicēts 02 decembris 2015

SeileLatvijā nepieciešama diskusija par kvalitatīvu izglītību un to, ko sabiedrība sagaida no izglītības sistēmas. To šodien, piedaloties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Daugavpils Universitātes un Valsts izglītības satura centra rīkotajā diskusijā par izglītību kā Latvijas iespēju ilgtspējīgai attīstībai, uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

„Latvijas izglītības sistēmas nākamo 10 gadu galvenie izaicinājumi būs saistīti ar vienotu izpratni, ko mēs kā sabiedrība saprotam ar kvalitatīvu izglītību un ko sagaidām no valsts izglītības sistēmas. Mums ir un būs nepieciešami konkrēti sadarbības soļi starp institūcijām, politikas veidotājiem, dažādiem izpildvaras līmeņiem, sadarbība ar skolu vadītājiem, vecākiem, skolēniem, studentiem, lai diskusijās izkristalizējušos izpratni īstenotu visās izglītības pakāpēs,” akcentēja ministre.

Tuvākajiem gadiem iezīmētas vairākas pārmaiņas izglītības jomā, tai skaitā, uzsākts darbs pie jauna, kompetencēs balstīta izglītības satura; nepieciešamas pārmaiņas veidā, kā un ko mācām, skaidroja M. Seile. „Latvijā ir daudz izcilu pedagogu, kas jau gadiem strādā pēc kompetenču modeļa, kas skolēniem sniedz ne tikai zināšanas, bet veido arī vērtības un iemāca spēju iegūtās zināšanas izmantot praksē. Taču šādai pieejai ir jāvēršas plašumā, un tāpēc prātīgi jāmaina arī pedagogu sagatavošanas sistēma.

Ar to saistīts vēl viens izaicinājums – nepieciešamība profesionālajā vidē vienoties par to, kā vērtēt bērnu izaugsmi: „Mana atskaites sistēma ir – katram bērnam ir jābūt iespējai saņemt labu izglītību. Katrs bērns, profesionāla pedagoga atbalstīts, var ne tikai būt sekmīgs, bet arī sasniegt labus rezultātus. Vērtēt un salīdzināt skolotāju darba kvalitāti tikai pēc centralizēto eksāmenu un olimpiāžu rezultātiem mēs nevaram, ir nepieciešams plašāks skatījums uz izglītības sistēmas mērķiem un vienlaikus – pietiekama elastība. Tad, konsekventi ejot uz lielo mērķi – kvalitatīvu izglītību katram Latvijas bērnam, mēs spēsim ņemt vērā ikdienas pieredzi un kļūdas. ”

Šodien, 2. decembrī Rīgā notika izglītības un reģionālās attīstības politikas veidotāju un pētnieku atklātā diskusija kopā ar UNESCO ekspertu prof. Arjenu Valsu (Arjen Wals) par to, kā izglītība var kļūt par Latvijas iespēju ilgtspējīgai attīstībai.

Diskusijas mērķis ir veidot kopēju izpratni un vienošanos par tālākajiem soļiem izglītības ilgtspējīgai attīstībai nostiprināšanā Latvijā. Kā liecina ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pieredze – lai panāktu ilgtspējīga dzīvesveida ideju un domāšanas nostiprināšanos sabiedrībā, nepieciešamas dziļākas pārmaiņas gan pašā izglītības procesā, gan izglītības darba organizācijā un dažādu institūciju sadarbībā. Diskusija tika rīkota kā ievadpasākums starptautiskajai konferencei “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstītībai” , kas 2. un 3. decembrī notiek Daugavpils Universitātē, izvērtējot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” paveikto un uzsverot, ka izglītībai ir būtiska nozīme ilgtspējīgas Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā. To organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Daugavpils Universitāte un Valsts izglītības satura centrs.