Publicēts 03 decembris 2015

E-skolotajsIzglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Līga Lejiņa ceturtdien, 3.decembrī sveica Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 2015. gada balvas laureātus un pasniedza balvu “Platīna pele” labākajam e-skolotājam - Auces vidusskolas direktores vietniekam IT jautājumos, informātikas skolotājam Fridam Sarcevičam.

“Modernās tehnoloģijas ir ienākušas ikviena dzīvē un arī skolā, tādēļ aizvien svarīgāk kļūst jau no agra vecuma attīstīt bērniem digitālo kompetenci. Tieši skolotāji ar savu entuziasmu, izmantojot jaunas un inovatīvas metodes, sekmē šo mūsdienās tik svarīgo prasmju apguvi. Šie pedagogi ir tie, kuri ienes jaunas vēsmas skolā, tādēļ man ir patiess prieks sveikt šos talantīgos skolotājus, kuri ne tikai māca mūsu jauno paaudzi, bet ar savu pieredzi un padomiem palīdz arī kolēģiem pilnveidot informācijas tehnoloģiju prasmes,” sacīja Līga Lejiņa. IZM valsts sekretāre pateicās skolotājiem arī par viņu ieguldījumu, veicinot un attīstot moderno risinājumu izmantošanu skolās.

Digitālo kompetenču un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plašāka apguve skolās ir arī valstiska prioritāte. Lai nodrošinātu agrāku digitālo kompetenču attīstīšanu skolēniem, šajā mācību gadā 157 skolās visā Latvijā tiek īstenots pilotprojekts mācību programmas “Datorika” aprobācijai. Tas ir pirmais solis kompetencēs balstīta izglītības satura pakāpeniskā ieviešanā.

Kategorijas “Labākais e-skolotājs” finālistu vidū bija arī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas informātikas skolotājs un laborants Māris Purviņš un Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja un datortīkla administratore Dace Tomsone.

Balvu nominācijā “Labākais e-skolotājs” tiek piešķirta par e-prasmju jomas attīstīšanu, e-vides lietotāju izglītošanu, digitālo mācību līdzekļu un iespēju izmantošanu mācību procesā un ieguldījumu informācijas sabiedrības attīstībā vietējā un nacionālā mērogā.