Publicēts 05 decembris 2015

Brivpratigie 2015Sestdien, 5. decembrī, svinīgajā ceremonijā tika godināti titula “Gada brīvprātīgais 2015” ieguvēji - brīvprātīgie no Amatas un Auces novada, Brocēniem, Burtnieku novada, Dagdas, Dobeles, Liepājas, Madonas un Rīgas.

Šogad titula ieguvēji ir Aija Utkina no Dagdas, kura Dagdas invalīdu biedrībā “Nema” vada deju nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; aktīvs un vispusīgs jaunietis Artis Krists Mednis no Burtnieku novada, kurš izveidojis savu jauniešu biedrību “VirziensA”; rīdziniece Antoņida Šumilova, kura Rīgas sociālās aprūpes centros vada ķīniešu ārstnieciskās vingrošanas nodarbības; aktīva skolniece un nu jau arī Latvijas Jaunatnes padomes brīvprātīgā Krista Lubiņa no Rīgas; brīvprātīgais biedrībā “homo ecos” Sergejs Steļmahs, kurš Rīgas jauniešus rosina pievērsties vides aizsardzībai; liepājnieks Māris Kārkliņš, kurš atradis spēku piecelties pēc smagām traumām un tagad pats palīdz Neredzīgo biedrībā un citās organizācijās; meistars ar zelta rokām Zigmunds Zaļenko, kura veikumu novērtē visi Brocēnu iedzīvotāji; ilggadēja Latvijas Sarkanā krusta brīvprātīgā Sarmīte Lucaus no Dobeles; Vineta Lisikova - meitene ratiņkrēslā, kura jau 10 gadus vada rokdarbu nodarbības Auces invalīdu biedrībā “Māriņa”.

No nevalstisko organizāciju vidus īpašu atzinību izpelnījās jauniešu organizācija “Nītaureņi” no Amatas novada Nītaures, kas veidot aktīvu sabiedrisko ikdienu Nītaurē, un radošā apvienība jauniešiem “Trepes” no Rīgas, kas sniedz sociālu atbalstu jauniešiem gan brīvā laika organizēšanā, gan mācībās.
Savukārt brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības godu izpelnījusies Madonas novada pašvaldība, kura mērķtiecīgi koordinējusi un popularizējusi brīvprātīgo darbu novadā un iesaistījusi tajā jauniešus.

“Brīvprātīgo kustībai ir vairāk nekā 100 gadus gara vēsture. Latvijā mērķtiecīgi un organizēt to esam attīstījuši kopš 1998.gada, un pa šo laiku ir paveikts daudz. Šī kustība ir aptvērusi visas vecuma grupas, visus reģionus, savu laiku un sirdi tajā iegulda privātpersonas, šo kustību atbalsta un attīsta pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Apliecinājums tam ir arī šā gada brīvprātīgie, kuriem šodien, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, vēlamies pateikties īpaši,” atzīst Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar sadarbības partneriem rīkoja šo godināšanu, lai pateiktos labākajiem brīvprātīgajiem par viņu nesavtīgo ieguldījumu sabiedrības labā. Par šā gada brīvprātīgo varēja nominēt gan pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, gan atsevišķus cilvēkus, kuri veic brīvprātīgo darbu.

Papildu informācija:
Sanda Brūna
IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
direktora vietniece jaunatnes jomā
67047906, 29837235

Plašāk par katru no titula ieguvējiem:

Vārds, uzvārds /NVO /PašvaldībaNovads, pilsētaReģionsĪss ieskats brīvprātīgajā darbāApraksts
Aija Utkina (36 g.) Dagda Latgale Dagdas invalīdu biedrībā "Nema" vada deju nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp ratiņkrēslos. Dagdas invalīdu brālība „NEMA”  darbojas jau kopš 2006. gada,  savā lokā iekļaujot cilvēkus ar invaliditāti no Dagdas pilsētas un tās novada. Viens no brālības mērķiem ir palīdzēt  cilvēkiem  ar invaliditāti integrēties sabiedrībā, jo šādi cilvēki bieži vien ir ļoti noslēgti, viegli ievainojami, baidās iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, jo jūtas nenozīmīgi un nevajadzīgi sabiedrībai, dažkārt zudis arī dzīvesprieks. Lai uzlabotu esošo situāciju, personām ar invaliditāti tiek piedāvātas vairākas aktivitātes un viena no tām ir dejošana. Aija Utkina ir viens no labas gribas cilvēkiem, kura  jau piecus gadus brīvprātīgi bez atlīdzības vada deju nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apkārtējie saka, ka Aija ir cilvēks ar mīlestības pilnu sirdi. Neraugoties uz to, ka pašai ir trīs mazgadīgi bērni, viņa atrod laiku, spēku un gribu atnākt uz invalīdu brālību, lai iepriecinātu cilvēkus ar invaliditāti.  Pie katra viņa prot pienākt, prot uzrunāt, uzmundrināt, nomierināt un iedrošināt. Aija ar rūpību piemeklē  mūziku, izdomā dejas soļus un ar lielu pacietību iemāca dejot gan vājdzirdīgos, gan vājredzīgos, gan arī cilvēkus ar garīgas attīstības traucējumiem. Pats spilgtākais un emocionāli aizkustinošākais priekšnesums notika tad, kad Aija dejoja ar jaunieti Aivaru Bricu, kuram ir kustību traucējumi unkurš pārvietojas ratiņkrēslā. Brālība ir bezgala pateicīga Aijai par ieguldīto darbu, par sirds siltumu un labestību, ko nesavtīgi dod cilvēkiem ar invaliditāti.
Artis Krists Mednis (16 g.) Burtnieku novads, Rencēni Vidzeme Jaunais un vispusīgais. Spējis ap sevi pulcēt komandu un kopā radīt aktīvu jauniešu organizāciju, rīko pasākumus Rencēnos un Valmierā, ir aktīvs arī pašdarbībā. Artis savos 16 gados ir izveidojis savu jauniešu biedrību "VirziensA" un atradis sev vairākus domubiedrus, ar kuriem kopā organizē visdažādākos pasākumus Burtnieku novadā Rencēnu pagastā. "Paaudžu karuselis" mazā lauku ciematiņā pulcējis ap 100 dalībnieku, arī "Izturības skrējiens" un brīvdabas kino vakari vasarā pulcējuši cilvēkus arī no tālākām vietām. Šogad Arta idejas ir atbalstītas dažādos projektu konkursus - notiek regulāras tikšanās ar Rencēnu pagasta vadību par apkārtnes labiekārtošanu, apstiprināts nopietns projekts par macībām jauniešu NVO par saimnieciskās darbības uzsākšanu. Skolas laiks tiek pavadīts Valmierā, arī šeit Artis izceļas ar savu aktivitāti, iesaistoties Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas labdarības aktivitātēs, kuru mērķis ir piesaistīt finanses jauniešu idejām un projektiem, kas uzlabo Valmieras un tās apkārtējo novadu dzīvi. Arī skolas darbā Artis iegulda daudz, būdams Viesturu vidusskolas studentu pašpārvaldes klašu vecāko komisijas vadītājs un klases vecākā vietnieks. Ārkārtīgi komunikabls un pieklājīgs puisis, saka vecākas dāmas. Bet jaunieši saka, ka ar Arti vienmēr ir jautri un nekad nav garlaicīgi. Vēl bez brīvprātīgā darba Valmieras Mūzikas skolā Artis apgūst klavierspēli un dziedāšanu, dzied korī, apmeklē teātra pulciņu.
Antonida Šumilova (63 g.) Rīga Rīga Ik nedēļu vismaz divos Rīgas sociālās aprūpes centros vada vingrošanas nodarbības (ķīniešu ārstnieciskā vingrošana taiczi-cuaņ). Veselīgs piemērs pensijas vecuma cilvēkam. Antoņida vairākos Rīgas dienas centros  pasniedz Taiczi cuaņ vingrošanas nodarbības. Šai enerģētiskajai vingrošanai ir savs interesentu loks, kas izvēlas tieši šo – austrumniecisko kustību veidu, un Antoņidas kundze labprāt dalās savās prasmēs. Antoņida ir apmeklējusi speciālus netradicionālās medicīnas kursus Taiczicjuaņ vingrošanā,  turpina izglītoties un apgūt arī citas prasmes, kas palīdzētu uzlabot veselību. Viņa ar savu piemēru mudina nepagurt, meklēt veidus, kā būt kustībā un dzīvot harmonijā. Nodarbību apmeklētāji ir pateicības pilni, ka Antoņida dalās ar savām zināšanām un prasmīgi izvingrina seniorus, jo zāles vienmēr ir pilnas un vingrotāju daudz. Apmeklētāji atzīst, ka daudziem ir ievērojami uzlabojusies veselība un pašsajūta. Turklāt Antoņida šogad ir ieguvusi arī godalgotas vietas atklātajos Latvijas un Baltijas u-šu čempionātos.
Krista Lubiņa (18 g.) Rīga Rīga Sāka kā enerģiska brīvprātīgā Latvijas Jaunatnes padomē, kura nu sākusi strādāt ikdienā. Piemērs tam, ka brīvprātīgais darbs ieliek pamatus algotam darbam. Krista ir Latvijas Jaunatnes padomes brīvprātīgā, kura regulāri ir iesaistījusies LJP un sadarbības partneru pasākumu rīkošanā. Būtiskākie - Austrumpartnerības Jauniešu forums, Lauku kopienu parlaments, Eiropas Jaunatnes forums, Latvijas Jauniešu NVO festivāls - kas īstenoti Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros. Brīvprātīgais darbs Latvijas Prezidentūras pasākumos prasīja ne tikai lielu atbildības sajūtu par uzticētajiem pienākumiem, bet arī augstas kvalitātes prasības uzdevumu izpildē, ko Krista, neraugoties uz savu nelielo iepriekšējo pieredzi, spēja veikt atbilstoši prasībām. Krista ir pierādījusi, ka uz viņu var paļauties. Laika gaitā Kristai tika uzticēta arī brīvprātīgo koordinēšana. Krista ir piedalījusies vairākos LJP informatīvajos pasākumos gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, kuros veicinājusi brīvprātīgā darba popularitāti jauniešu vidū, motivējot un ar savu piemēru apliecinot brīvprātīgā darba ieguvumus zināšanu un prasmju pilnveidē un gandarījumā par brīvprātīgā darba rezultātiem. Jauniete LJP brīvprātīgo tīklā ir iesaistījusi vairākus jauniešus, kuriem iepriekš nav bijusi brīvprātīgā darba pieredze. Tāpat Krista aktīvi līdzdarbojas Rīgas Hanzas vidusskolas aktivitātēs un šogad tika ievēlēta par pašpārvaldes prezidenti. Krista brīvprātīgi darbojās arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, koordinējot koru izvietojumu estrādē un informējot svētku dalībniekus par pasākuma norisi. Galu galā Kristas brīvprātīgais darbs pavēris viņai iespējas darbam LJP birojā, kur Krista šobrīd veic biroja vadītājas pienākumus.
Sergejs Steļmahs (26 g.) Rīga Rīga Viss par un ap vides aizsardzību. Brīvprātīgais biedrībā "homo ecos", rīko izstādes, nodarbības, iesaista jauniešus utt. Sergejs organizācijā "homo ecos" kā brīvprātīgais darbojas jau vairākus gadus. Viņš ir studējis vides nozari un ir ļoti ieinteresēts visā, kas saistās ar vides aizsardzību, ilgtspējīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. Lai arī Sergejs vienmēr ir bijis atsaucīgs, tieši šajā gadā viņa aktivitāte un darbīgums dažādās "homo ecos" veiktajās aktivitātēs bija sevišķi augsts. Sergejs ne tikai ir gatavs izpalīdzēt, kad tiek prasīts, bet arī pats regulāri piesakās palīgos. Nevar nesajust, ka viņu patiesi interesē vides tēma un viņā ir liela motivācija darboties, lai veicinātu pozitīvas vides pārmaiņas. Lai arī Sergejam ir laba izglītība, analītisks prāts, plašs redzējums, viņš veic jebkurus darbiņus, kas konkrētajā brīdī ir nepieciešami, piemēram, telpu piekārtošana, materiālu sagatavošana u.c. Šajā gadā Sergejs ir piedalījies gan dažādu ideju ģenerēšanā, gan projektu sagatavošanā, gan interaktīvu materiālu izstrādē, gan dažādu radošo darbnīcu vadīšanā un daudzās citās aktivitātēs. Ar Sergeju ir patīkami sadarboties, jo viņam ir plašas zināšanas, viņš spēj pamatot savu viedokli, kā arī piedāvāt konstruktīvus ieteikumus. Arī Sergejs pats ir paraugs tam, kā dzīvot videi draudzīgāk - viņš regulāri brauc ar riteni, izmanto pēc iespējas mazāk dažādu pārtikas iepakojumu, domā par ēdiena kvalitāti u.c.
Māris Kārkliņš (23 g.) Liepāja Kurzeme Pēc uzbrukuma 3 dienas pavadījis komā, piecēlies un nu ir pavisam pārliecināts, ka jāpalīdz apkārtējim. Jauneklis-metālists, , Jauniešu mājā. Māris ir alternatīvs jaunietis, kas aizraujas ar loku šaušanu, bet sagrauj visus steriotipus, aktīvi darbojoties kā brīvprātīgais. Māris pagājušā gada nogalē cieta uzbrukumā, pēc kura savas dienas pavadīja komā. Atgūstoties Mārim bija paralizēta roka un kāja un, lai gan pēc aktīvas rehabilitācijas Māris atguva kustības, puse no kreisās acs diemžēl vēl joprojām ir pusakla. Atgūstoties Māris ir kļuvis vēl pārliecinātāks un vēlas palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Māris darbojas Latvijas Sarkanajā Krustā, palīdz organizēt pasākumus bērniem ar garīgo atpalicību, Neredzīgo biedrībā, kur palīdzēja taisīt Dvēseles veldzes dārzu Rehabilitācijas centrā Ziemputē - cilvēkiem ar invaliditāti un palīdzēja renovēt biedrības iekštelpas. Māris iesaistījies Liepājas Jauniešu mājā, kā brīvprātīgais Ģimenes dienā, Virgas festivālā, palīdz veidot dažādus pasākumus, piemēram, Lielo drēbju dienu, kur pāri palikušās drēbes ziedoja Pirmās palīdzības vienībai. Māris informē mācību iestādes par dažādām iesaistes iespējām. Māris šobrīd sadarbībā ar citu jaunieti veido sociālu projektu - mājaslapu, kurā tiktu apkopota informācija par NVO un SIA, kas sadarbojas un atbalsta organizācijas. Māris pieteicās iesaistīties arī pilsētas mentoru programmā un kā pats teica: "Par mentoru vēlētos būt, jo gribu savas dzīves laikā vismaz vienam cilvēkam krasi izmainīt dzīvi uz labu un parādīt, ka dzīve nav tikai melna un balta. Man svarīga ir personīgā izaugsme, jo tā mani personīgi pilnveidotu un palīdzētu tiekties aizvien tuvāk saviem personīgajiem izaugsmes mērķiem. Es vēlos parādīt jauniešiem, ka arī pēc dažādām traumām, ievainojumiem un sociāliem uzbrukumiem tu vari celties augšā, darīt lietas un palīdzēt citiem un sev."
Zigmunds Zaļenko (37 g.) Brocēni Kurzeme Ikdienā ir remontstrādnieks bērnudārzā, bet, būdams meistars ar zelta rokām, regulāri palīdz pilsētas noformēšanā. Šogad uzbūvējis koka trasi automodeļiem. Zigmunds jau gadiem ir īsts Brocēnu patriots un nesavtīgi steidzas palīgā visos pilsētas pasākumos un aktivititātēs, kaut arī strādā bērnudārzā "Mūsmājas" par remotstrādnieku. Vispirms jau tur ir paveicis vairāk kā būtu jādara - izgatavojis mazas virtuvju iekārtas grupiņās, mēbeles, rotaļlietas no koka. Īsts meistars ar zelta rokām. Šogad Zigmunda veikums ir īpašs -  bez atlīdzības uzbūvējis lielo celiņu trasi Ripo auto sacensībām. Ripo auto nodarbības jeb koka automodeļu izgatavošana Latvijā vēl ir jaunums. Tās ir mazas koka mašīnītes, kuras tiek izzāģētas un izgrebtas no koka un nobeigumā slīpētas ar smilšpapīru. Pēc tam katrs veido savu dizainu – krāso ar flomāsteriem, nopūš ar krāsu vai kā citādi rada savu unikālo automodeli. Zigmunds uzbūvējis divas trases - mazo mācībām, lielo ātrumsacensībām. Paralēli sacensībām notiek arī dizaina konkurss, kurā automodeļi tiek sadalīti kategorijās un vērtēts to izskats. Trasei materiālus un fotofiniša izveidi finansēja Brocēnu novada pašvaldība, bet darbs pa vakariem un pat nakts stundās trases būvēšanā bija Zigmunda brīvprātīgais darbs. Tagad Zigmunds veic remontu kultūras centra pagrabā, lai būtu darbnīca, kur visiem kopā gatavot koka mašīnītes un tiktu rīkotas nākamās sacensības. Līdz šim notikušas jau trīs sacensības, un arī tās ir kā brīvprātīgais darbs, pat ieguldot savus līdzekļus veiksmīgā norisē. Bet cik liels prieks ir bērniem - gan gatavojot auto modeļus, gan ripinot tos pa trasi! Šādi tiek atklātas kopīgas intereses ģimenē, jo izgatavošanas procesā tiek iesaistīti arī tēvi un vectēvi.
Sarmīte Lucaus (55 g.) Dobele Zemgale Ilggadēja brīvprātīgā Sarkanajā Krustā un vienkārši pilsētā - daudz dara sociālā jomā. Būdama medmāsa, demonstrē, ka nav jābūt turīgiem, lai palīdzētu sabiedrībai. Sarmīte kā brīvprātīgā strādā Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komitejā kā izpilddirektore. Sarmīte, strādādama Dobeles pilsētas slimnīcā par medmāsu, visu savu brīvo laiku velta brīvprātīgā darba veikšanai. Līdzcilvēki apbrīno Sarmītes spēju tūlīt pēc dežūras un negulētas nakts darbā slimnīcā doties risināt NVO problēmas. Sarmīte spēj ap sevi pulcināt ļoti daudz jauniešu un pieaugušo, kuri arī iesaistās brīvprātīgā darba veikšanā. "Mēs apbrīnojam to darbu, ko viņa veic no sirds Dobeles un tās apkārtnes iedzīvotāju, Tērvetes novada iedzīvotāju labā", saka viņas organizācijas cilvēki. Sarmītei ir ļoti daudz pienākumi, starp tiem ietilpst atbalstītāju meklēšana, zupas virtuves uzturēšana, pirmās palīdzības mācīšana, regulāri tiek apciemoti apkārtējie bērnu nami, vientuļie pensionāri un pensionētie skolotāji. Sarmīte veic tik daudz darbu, ka visus nav iespējams uzskaitīt, bet ar savu enerģiskumu un slitumu, ko izstaro Sarmīte, viņa ne tikai spēj pati paveikt tik daudz brīvprātīgā darba, bet arī iedvesmo jauniešus nepadoties un cīnīties. Sarmīte kā brīvprātīgā strādā "uz pilnu slodzi", jo strādā gan sestdienās, gan svētdienās, nežēlojot sevi un nesaudzējot savu veselību. Šis ir viņas sirds darbs, ko apkārtējie novērtē no sirds.
Vineta Lisikova (28 g.) Auces novads Zemgale Meitene ratiņkrēslā, jau 10 gadus vada rokdarbu nodarbības Auces invalīdu biedrībā "Māriņa". Labais gariņš bērniem-invalīdiem. Vineta, neraugoties uz to, ka visu mūžu pavadījusi ratiņkrēslā, kā brīvprātīgais piedalās Auces bērnu invalīdu biedrības "Māriņa" biedru brīvā laika organizēšanā. Neticami, cik cilvēks, pats būdams invalīds, var daudz izdarīt sabiedrības labā! Vineta ik nedēļu mēro 10 km garo ceļu no Kokmuižas pagasta līdz Aucei, lai "Māriņas" bērniem mācītu dažādas rokdarbu prasmes. Nav nevieni svētki, uz kuriem viņa kopā ar bērniem nebūtu gatavojusi skaistus telpu dekorus un apsveikumus ģimenes locekļiem, draugiem, radiem un vietējam tirdziņam. Darbojoties kopā ar Vinetu, bērni attīsta prasmes darboties ar dažādiem materiāliem, tiek iedrošināti būt patstāvīgiem, draudzīgiem un līdzjūtīgiem vienam pret otru un sabiedrību kopumā. Bez Vinetas palīdzības bērniem nebūtu iespējas tik daudzveidīgi un radoši attīstīties, jo katram no viņiem ir savs stāsts un nepieciešama īpaša pieeja. Šajā gadā, pateicoties uzvarai sociālo projektu konkursā, biedrība varēja iegādāties jaunus datorus un galda spēles. Tagad Vinetai un "Māriņas'' bērniem, spēlējot attīstošās galda spēles, tiek attīstītas prāta un intelektuālās spējas, uzlabojas atmiņa un stratēģiskā domāšana. Ja Vinetai būtu iespēja biežāk nokļūt Aucē, viņa noteikti darītu vēl vairāk. "Māriņas" bērni ir ļoti priecīgi un pateicīgi, ka Vineta ir kopā ar viņiem. Kad bērni dodas kopā ar Vinetu uz koncertiem vai citiem pasākumiem, tie jūtas droši kopā ar Vinetu, jo viņa ir tāda pati kā viņi - cilvēks ar īpašām vajadzībām.
Jauniešu organizācija "Nītaureņi"
(vad. Mārtiņš Šteins)
Amatas novads, Nītaure Vidzeme Sprigana jauniešu NVO mazā un nomaļā ciemā. Detaļu var būt daudz - lai paši stāsta. “Nītaureņu”  7 brīvprātīgo komanda ir maza un sirsnīga, kas kopīgi vienojusies veidot aktīvu sabiedrisko ikdienu Nītaurē, Amatas novadā un iespēju robežās arī citur Latvijā. Šis ir bijis piektais biedrības “Nītaureņi” izaugsmes gads. Lielākais “Nītaureņu” projekts šajā gadā ir "Nītaureņu skola - maziem un lieliem". Vairāk nekā 50 notikumi un aktivitātes projekta ietvaros Nītaurē notikušas gandrīz ik nedēļu, ieguldot 1500 brīvprātīgā darba stundas, kopā iesaistot vairāk nekā 50 visa vecuma brīvprātīgos, sākot ar pašiem mazākajiem un beidzot ar 75 gadus vecu senioru. Daži no pieminēšanas vērtajiem notikumiem -  Nītaures hokeja laukuma būvēšana un atklāšana, iesaistot vairāk nekā 40 brīvprātīgos, tostarp uzņēmējus un bijušos nītauriešus, paaudžu spēles 2015, „Nītaureņu skolas ” radošās darbnīcas, dalība Jauniešu NVO festivālā Rīgā, dalība Lielajā talkā Nītaurē, trešās Donoru dienas 2015 organizēšana Nītaurē, „Nītaureņu skolas” radošās darbnīcas organizēšana Vērmanes dārzā festivāla „Svētki visām paaudzēm” ietvaros un dalība  XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ieguldīts brīvprātīgais darbs un atbalsts nītaurietes Bertas Ilgas Marijas Ivanovas grāmatas "Mana Laborigēnija" izdošanā, otrās Putras pēcpusdienas organizēšanā un rudens velo izbrauciena organizēšanā apkārt Nītaurei. "Es kā organizācijas vadītājs augsti novērtēju aktīvo nītauriešu ieguldījumu un esmu pateicīgs par visām brīvprātīgajām darba stundām, kas veltītas “Nītaureņu skolai” un tās dalībniekiem", saka tās vadītājs Mārtiņš Šteins.
Radošā apvienība jauniešiem TREPES
(vad. Ramona Liepiņa)
Rīga Rīga Biedrība sniedz sociāla rakstura palīdzību gan jauniešiem, gan sociālās aprūpes klientiem (brīvā laika organizēšana, mācības). TREPES darbojas jau 17 gadus, un jau septiņus gadus tiek veikts brīvprātīgais darbs un šo gadu laikā ir saņemtas vairākas nozīmīgas balvas. Ikdienā NVO īsteno sociālās iekļaušanas projektus ar neformālajām metodēm, kuru aktivitātēs jaunieši arī veic brīvprātīgo darbu. Starp mums ir jaunieši no 16 līdz 20 gadiem un jaunatnes atbalsta personas, kā arī ārvalstu studenti. TREPES savā komandā pieņem ikkatru, gan jauniešus no bērnu namiem un audžuģimenēm, gan jauniešus ar dažādām ierobežotām iespējām, kā arī ar redzes un dzirdes problēmām. NVO velta uzmanību pansionāta "Ciāna" sirmgalvjiem, kopīgi darot dažādas lietas un aktivitātes, bet pats galvenais - sniedz uzmanību un sirsnību. Jau sesto gadu TREPES ar savām aktivitātēm iepriecina Rīgas Sociālā aprūpes centra "Mežciems" ļaudis un Rīgas patversmes Dienas centra ļaudis. Svētkos apciemo arī Iļģuciema sieviešu ieslodzījuma vietas bērnu namu. Ikdienā aktīvi darbojas ap 30 brīvprātīgo, bet lielajos pasākumos līdzdarbojas vēl tikpat liels skaits brīvprātīgo. Biedrībā brīvprātīgie darbojas vidēji 3-6 gadus, bet TREPĒS ir arī pirmie dalībnieki, kuri atgriezušies jau kā atbalstītāji vai interesējas par savu bērnu, pusaudžu, iesaistīšanu. Šajā gadā kā brīvprātīgie vēl bez senioriem un bezpajumtniekiem iesasitījušies sociālajās kampaņas kopā ar Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociāciju par sabiedrībā būtiskām tēmām -  Tuberkulozes dienas aktivitātes "Elpo Zaļi!", Astmas dienas aktivitātes "Dzīvo, dejo, elpo!", HOPS dienas aktivitātes "Nekad nav par vēlu!". 2011.-2015. gadā ar mērķi popularizēt brīvprātīgā darbu un tīkloties, kopīgi izveidojuši "Brīvprātības platformu", kurā iesaistījušās nu jau 23 organizācijas. 2015. gadā realizēja EEZ granta atbalstītu projektu "Brīvprātības platforma" ar mērķi 72 darbnīcās sociālajām grupām stāstīt skolotājiem un vecākiem par brīvprātīgā darbu.
Madonas novada pašvaldība
(Gunita Kļaviņa, BJC)
Madona Vidzeme Kopumā brīvprātīgā darba koordinēšana līdzīga daudzām pašvaldībām (brīvprātīgā darba grāmatiņas, sumināšana), taču īpaši pievērš uzmanību tam, lai aptvertu visu lielo Madonas novadu. Madonas novada pašvaldībā kopš 2014.gada marta tiek realizēts brīvprātīgais darbs pēc Madonas novada domes apstiprinātas kārtības, kādā notiek brīvprātīgā darba devēju reģistrācija, kā tiek slēgts brīvprātīgā darba līgums, kā jaunietis saņem brīvprātīgā darba grāmatiņu, kurā tiek ierakstītas darba stundas, un kā saņem apliecinājumu. 2015.gadā brīvprātīgā darba grāmatiņas, kuras ir īpaši izgatavotas novada brīvprātīgā darba veicējiem un iespiestas tipogrāfijā, ir izņēmuši 60 jaunieši, kuri veic brīvprātīgo darbu – jaunatnes, kultūras, sporta un mediju jomā. Nozīmīgākie pasākumi šajā gadā bija Pasaules kauss rollerslēpošanā Madonā, novada Jauniešu diena un Lielais novada jauniešu rudens forums. Brīvprātīgie palīdzējuši arī Madonas pilsētas svētku pasākumu norisē, novada iedzīvotājiem nozīmīgos pasākumos, kā arī ikdienas solī. Nozīmīga brīvprātīgā darba kustībā ir sadarbība starp novada jauniešu centriem un jauniešu biedrībām Madonā, Kusā, Bērzaunē, Ļaudonā u.c., kas brīvprātīgos nodarbina savās aktivitātēs un iesaista sabiedrībai aktuālu projektu realizēšana. Madonas novadā brīvprātīgais darbs tiek īstenots un koordinēts arī Madonas novada pagastos. Auglīga sadarbība izveidojusies arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tādējādi brīvprātīgajā darbā tiek iesaistīti arī jaunieši ar mazākām iespējām. Organizatori ir Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Madonas novada Bērnu un jauniešu centru. Lai veicinātu informācijas pieejamību par brīvprātīgo darbu, Madonas novada pašvaldības mājas lapā atrodama arī brīvprātīgā darba devēju datu bāze un informācija par iespēju reģistrēt brīvprātīgo darbu arī elektroniski. Jaunieši, kuri brīvprātīgajā darbā strādājuši vismaz 60 stundas, iegūst Madonas novada pašvaldības apstiprinātu Apliecinājumu, kuru izsniedz Starptautiskajai brīvprātīgo dienai veltītajā svinīgajā pasākumā. Patīkamu pārsteigumu šogad sagādāja daži jaunieši, kuri norādīja, ka viņi vēlas veikt brīvprātīgo darbu nevis tāpēc, lai iegūtu apliecinājumus, bet gan tāpēc, ka patiesi vēlas palīdzēt citiem. Šie jaunieši arī neizņēma brīvprātīgā darba grāmatiņas. Šis fakts norāda uz patieso brīvprātīgā darba būtību!