Publicēts 13 decembris 2015

forums14. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīko ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada perioda noslēguma forumu, lai atskatītos uz paveikto vispārējā un profesionālajā izglītībā, vērtētu gūtās mācības un pieredzi, kā arī labāk izprastu un iepazītos ar priekšā stāvošiem uzdevumiem un turpmāko ES fondu finansējumu.

Forumu būs iespējams vērot tiešraidē www.izm.gov.lv.

Pēdējo astoņu gadu laikā vispārējā un profesionālajā izglītībā ir ieguldīti vairāk nekā 335 milj. eiro, no kuriem 296 milj. ir ES struktūrfondu finansējums.

2007.– 2013. gada ES fondu plānošanas perioda laikā īstenotie projekti ir snieguši nozīmīgu atbalstu profesionālo skolu audzēkņiem, pedagogu tālākizglītībai unkvalifikācijas pilnveidei, mācību satura attīstībai, kas virzīta uz šodienas darba tirgus mainīgajām prasībām. Visā Latvijā ir veiktas ļoti būtiskas investīcijas skolu infrastruktūras un mācību bāzes modernizēšanā.

Foruma norises vieta: viesnīca Radisson BLU Latvija (Elizabetes iela 55, Rīga)

Laiks: no plkst. 10.00 līdz 16.00

Foruma darba kārtība (.pdf)