Publicēts 15 decembris 2015

studenti ipasas vajadzibas900x700Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar invaliditāti, šodien pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. Grozījumi paredz, ka personām ar I vai II invaliditātes grupu izsniegtajiem studiju un studējošā kredītiem, kredīta nodrošinājums nebūs nepieciešams. Kredītiestādēm par šīm personām izsniegtajiem kredītiem būs paredzēts valsts galvojums 100 procentu apmērā.

Līdz šim studiju un studējošo kredītus bez kredīta nodrošinājuma bija tiesīgi saņemt tikai bāreņi un bez abu vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam. Savukārt pārējiem kredīta pretendentiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, bija nepieciešams kredīta nodrošinājums – fiziskas personas vai pašvaldības galvojums. Fiziskās personas galvojuma vietā kredīta pieprasītājs varēja piedāvāt ķīlā arī nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus.

MK rīkojuma projekts pieejams šeit! [ārēja saite]