Publicēts 22 decembris 2015

studentiPēc Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotajiem datiem 2015./2016. akadēmiskajā gadā valstī kopumā ir 84282 studējošie, no kuriem imatrikulēti (uzņemti) pamatstudijās vai augstākā līmeņa studijās – 29083.

Ja salīdzina ar iepriekšējā – 2014./2015. – akadēmiskā gada datiem, ir vērojama neliela studējošo skaita samazināšanās. Tiesa, samazinājums ir mazāks, nekā iepriekšējos gados: studējošo skaits šogad ir krities par 2%, bet uzņemto – par nepilnu 1%. Pagājušajā akadēmiskajā gadā studējošo skaita kritums bija par 4%, bet uzņemto – par 7%.

Vairāk nekā 2/3 studējošo studē valsts augstskolās (68%), un visvairāk uzņemto un studējošo jau otro gadu pēc kārtas ir Rīgas Tehniskajā universitātē (14797 studējošo un 5780 imatrikulēto). Savukārt Latvijas Universitāte ir otrajā vietā – 13600 studējošo un 4538 imatrikulēto.

Privātajās jeb juridisko personu dibinātajās augstskolās studē 20% no visiem studentiem, un pirmajā vietā pēc studējošo skaita starp privātajām augstskolām ir biznesa augstskola “Turība” ar 4181 studējošo.

No visiem studentiem salīdzinoši neliela daļa – 13% – studē valsts un privātajās koledžās. Visvairāk studentu ir Juridiskajā koledžā - 1078 un Latvijas Biznesa koledžā - 1031 (abas privātās koledžas), bet starp valsts koledžām visvairāk studējošo ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā (931).

Jāpiebilst, ka provizoriskie dati liecina, ka aizvien turpina palielināties ārvalstu studentu jeb t.s. mobilo studentu, kuru iepriekšējā izglītība ir iegūta ārpus Latvijas, skaits. Šogad šādu studentu Latvijas augstskolās ir vairāk nekā 6000.

Imatrikulēto un studējošo skaits 2015./2016. akadēmiskajā gadā (dati pa izglītības iestādēm) (.pdf)

Imatrikulēto un studējošo skaits 2015./2016. akadēmiskajā gadā (dati pa izglītības iestādēm) (.xlsx)

Apkopojums

  Imatrikulēto skaits Studējošo skaits
Valsts augstskolās 19597 57027
Valsts koledžās 2888 6599
Juridisko personu dibinātajās augstskolās 5297 16477
Juridisko personu dibinātajās koledžās 1301 4179
KOPĀ 29083 84282

Dati pa augstākās izglītības iestādēm

Valsts augstskolas:

Nr. Augstskola Imatrikulēto skaits Studējošo skaits
1 Rīgas Tehniskā universitāte 5780 14797
2 Latvijas Universitāte 4538 13600
3 Rīgas Stradiņa universitāte 2332 7774
4 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1429 4353
5 Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija 1180 3220
6 Daugavpils Universitāte 874 2218
7 Rēzeknes Augstskola 616 1807
8 Banku augstskola 406 1622
9 Liepājas Universitāte 444 1441
10 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 522 1400
11 Latvijas Jūras akadēmija 237 916
12 Ventspils Augstskola 300 904
13 Vidzemes Augstskola 274 867
14 Latvijas Mākslas akadēmija 241 821
15 Latvijas Kultūras akadēmija 197 598
16 J.Vītola Latvijas mūzikas akadēmija 162 521
17 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 65 168
  KOPĀ VALSTS AUGSTSKOLĀS: 19597 57027

Valsts koledžas:

Nr. Koledža Imatrikulēto skaits Studējošo skaits
1 LU P.Stradiņa medicīnas koledža 485 931
2 Liepājas Jūrniecības koledža 213 760
3 Rīgas Tehniskā koledža 294 691
4 LU Rīgas Medicīnas koledža 332 578
5 Rīgas 1.medicīnas koledža 251 545
6 Rīgas Celtniecības koledža 219 478
7 RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža 178 464
8 LKA Latvijas Kultūras koledža 193 397
9 Valsts policijas koledža 122 343
10 Malnavas koledža 120 328
11 Sociālās integrācijas valsts aģentūra 97 263
12 Daugavpils medicīnas koledža 83 217
13 Jēkabpils Agrobiznesa koledža 101 196
14 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 45 157
15 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 72 122
16 Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža 41 66
17 Valsts Robežsardzes koledža 42 63
  KOPĀ VALSTS KOLEDŽĀS: 2888 6599

Juridisko personu dibinātās augstskolas (t.sk. ārvalstu augstskolu filiāles):

Nr. Augstskola Imatrikulēto skaits Studējošo skaits
1 Biznesa augstskola "Turība" 1351 4181
2 Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 1017 2766
3 Baltijas Starptautiskā akadēmija 1098 2670
4 Transporta un sakaru institūts 747 2595
5 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 352 1341
6 Ekonomikas un kultūras augstskola 215 1001
7 Rīgas Ekonomikas augstskola 147 501
8 Rīgas Juridiskā augstskola 136 448
9 Rīgas Aeronavigācijas institūts 100 425
10 Eiropas Tālmācības augstskola* 42 197
11 Latvijas Kristīgā akadēmija 32 141
12 Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 22 89
13 Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 24 58
14 Lutera akadēmija 10 52
15 Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts 4 12
  KOPĀ JURIDISKO PERSONU DIBINĀTAJĀS AUGSTSKOLĀS: 5297 16477

Juridisko personu dibinātās koledžas:

Nr. Koledža Imatrikulēto skaits Studējošo skaits
1 Juridiskā koledža 399 1078
2 Latvijas Biznesa koledža 228 1031
3 Alberta koledža 338 825
4 Biznesa vadības koledža 114 490
5 Novikontas jūras koledža 62 220
6 Grāmatvedības un finanšu koledža 70 199
7 Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 58 192
8 Kristīgās vadības koledža 18 130
9 "HOTEL SCHOOL" viesnīcu biznesa koledža* 14 14
  KOPĀ JURIDISKO PERSONU DIBINĀTAJĀS KOLEDŽĀS: 1301 4179

*Iestādes nav akreditētas. Ir licencētas studiju programmas neakreditētos virzienos.