Publicēts 22 decembris 2015

karjeraNākamajos gados pilnveidos un stiprinās karjeras izglītības un karjeras attīstības atbalsta daudzveidību un pieejamību, to paredz šodien valdībā apstiprinātais Karjeras izglītības īstenošanas plāns 2015.-2020. gadam valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

“Atbalsts karjeras attīstībai ir īpaši nozīmīgs sociāli ekonomisko pārmaiņu laikā, kas cilvēkam rada neskaidras darba perspektīvas un palielina sociālās atstumtības risku. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt pieeju tādiem karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem, kas cilvēkam palīdz apgūt karjeras vadības prasmes dzīvei mūsdienu sabiedrībā 21. gadsimtā,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Lai nodrošinātu skolēniem iespējas apgūt karjeras vadības prasmes, paredzēts paplašināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu, pilnveidot informatīvā un metodiskā atbalsta resursus, kā arī attīstīt karjeras izglītībā iesaistīto speciālistu kompetences.

Plāns sagatavots saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, kas paredz nodrošināt karjeras izglītības sistēmas attīstību un pakalpojumu pieejamību. Karjeras izglītības īstenošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošana notiks Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma un plānoto Eiropas Sociālā fonda līdzekļu ietvaros.

Ar plāna projekts “Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam” iespējams iepazīties šeit [ārēja saite].