Publicēts 23 decembris 2015

Olimpiskās spēlesŠodien Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē nolemts atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu sadalē sportam 2016. gadam. Kopumā nākošgad sporta atbalstam ieplānots izlietot gandrīz 37 miljonus eiro.

Latvijas Nacionālā sporta padome atbalstīja budžeta apakšprogrammā sporta būvēm paredzēto finansējumu kopumā 6 342 683 eiro apmērā, tai skaitā dotācijām valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, inventāra un aprīkojuma iegādei un 2016. gada valsts budžetā iezīmēto mērķfinansējumu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem saskaņā ar Ministru kabineta un Saeimas lēmumiem.
Savukārt sporta federācijām un sporta pasākumiem valsts budžeta apakšprogrammā paredzētais finansējums ir 2 820 000 eiro. Sporta padome atbalstīja arī finansējuma 2 006 613 eiro apmērā sadalījumu dotācijām 10 nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā.

“Nākamais gads ir olimpiskais gads, tāpēc mūsu prioritāte ir nodrošināt, lai olimpiešiem un paralimpiešiem sagatavošanai un dalībai šajās sacensībās nekā netrūktu”, valsts sporta budžeta sadalījumu komentēja Izglītības un zinātnes valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta vadītājs Edgars Severs. Augstas klases sasniegumu sporta atbalstam 2016.gadā paredzēti 6 558 036 eiro.

Saskaņā ar Sporta likumu pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanas Latvijas Nacionālā sporta padome izskata sporta budžeta sadalījumu iepriekš minētajās budžeta apakšprogrammās un iesniedz priekšlikumus apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministram.

Kopumā valsts budžeta programmas “Sports” 11 apakšprogrammās dažādiem sporta attīstības mērķiem šajā gadā paredzētais finansējums ir 36 893 074 eiro, kas ir par 6,44 miljoniem vairāk nekā pērn. Finansējuma palielinājums galvenokārt ir saistīts ar izmaiņām valsts budžeta ilgtermiņa saistībās sporta infrastruktūras attīstības projektu un valsts galvoto aizdevumu projektu īstenošanai.

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē tika izskatīti arī Latvijas Basketbola savienības secinājumi pēc Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra rīkošanas un ziņojums par tā ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Atbilstoši pētījumam, ko pēc Ekonomistu Apvienības 2010 izstrādātās metodikas veica “SKDS” un neatkarīgi no tā arī Starptautiskā Basketbola federācija, čempionāta rīkošana Latvijā nesusi 15,3 miljoni eiro apgrozījumu, no tiem 10 miljonu eiro pienesumu no ārvalstīm. Valsts budžetā ienākušie nodokļi vien veido 2,2 miljonus eiro, kas pārsniedz čempionāta rīkošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus. Aprēķinātais pienesums valsts ekonomikai ir 8,9 eiro uz vienu valsts ieguldīto eiro. Latvijas Nacionālā sporta padome atbalstīja priekšlikumu iepriekš drošības depozīta maksājumam piešķirtos 150 000 eiro novirzīt basketbola attīstības veicināšanai bērnu un jauniešu vidū.

 

Foto: lazyllama / Shutterstock.com