Publicēts 05 janvāris 2016

Saldus prof. vsk.Ar Ministru Kabineta (MK) rīkojumu šodien Saldus Profesionālajai vidusskolai piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statuss. Turpmāk skolas nosaukums būs Saldus tehnikums.

Izvērtējot skolas sasniegtos rādītājus, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir atzinusi, ka tā atbilst kompetences centra statusa ieguves kritērijiem attiecībā uz nepieciešamo audzēkņu skaitu, mācību sasniegumiem, sadarbību ar darba devējiem un citiem.

Šajā mācību gadā skolā mācās 523 audzēkņi. Pērn 65,24% izglītojamo, kas ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nebija zemāks par septiņām ballēm.

Skolā var apgūt būvniecības, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu, kokapstrādes, datorsistēmu, kā arī Latvijā unikālas ugunsdrošības un ugunsdzēsības profesionālās izglītības programmas. Mācību procesā izmanto jaunākās informācijas tehnoloģijas un mūsdienīgus mācību materiālus. Gan pedagogi, gan audzēkņi regulāri dodas prakses un pieredzes apmaiņas programmās uz citām Eiropas Savienības valstīm. Organizējot mācību darbu, vidusskola sadarbojas ar darba devēju organizācijām, piemēram, Latvijas Saldus novada domi, Būvinženieru savienību, biedrību “Latvijas Ceļu būvētājs”, SIA „Skorpions VS” un SIA „Saldus ceļinieks”.

Pieaugušo tālākizglītībai tiek organizētas profesionālās tālākizglītības programmas bezdarbniekiem, kā arī mācību kurss minimālo higiēnas prasību noteikšanai pārtikas uzņēmumā, ko apguvuši un apliecības saņēmuši vairāk nekā simts absolventu.

Jau 18 profesionālās izglītības iestādes Latvijā ir ieguvušas profesionālās izglītības kompetences centra statusu. 17 no tām ir IZM padotībā, t.sk. viena koledža, bet viens centrs ir Kultūras ministrijas padotībā.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu ”Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Saldus Profesionālajai vidusskolai” iespējams iepazīties šeit [ārēja saite]!