Publicēts 06 janvāris 2016

Ogres tehnikumsŠodien pēc rekonstrukcijas atklātas atjaunotās Ogres tehnikuma mācību telpas. Rekonstrukcijas kopējais finansējums bija 12 632 827 eiro. Tehnikums, kurā apgūst prioritārās mežtehnikas un mežsaimniecības profesijas, pēc pārbūves kļuvis par mūsdienīgu, darba devēju prasībām atbilstošu mācību centru, kurā mācās gandrīz 1000 audzēkņu.

Rekonstrukcijas gaitā tika pārbūvēta tehnikuma mācību ēka, modernizēta bibliotēka, iegādātas un uzstādītas IKT sistēmas, no jauna uzbūvēts angārs praktisko darbu apguvei mežsaimniecības, kokapstrādes un būvdarbu mācību programmās.

Sveicot Ogres tehnikuma kolektīvu pēcrekonstrukcijas atklāšanas svētkos, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pauda gandarījumu par paveikto profesionālās izglītības nozares pilnveidē: “Esmu pārliecināta, ka šis ir vēl viens profesionālās izglītības politikas veiksmes stāsts. Latvijas jaunieši, izvēloties mācības profesionālās izglītības iestādēs, kļūst gan par labiem sava amata meistariem, kas spēj konkurēt darba tirgū, gan paši var kļūt par darba devējiem vai turpināt studijas augstskolās. Ogres Tehnikuma rekonstrukcija ir simbolisks apliecinājums tam, kā lieli sapņi kļūst par lieliem darbiem.”

Ogres tehnikumā apgūst 16 profesionālās izglītības programmas - tautsaimniecībai nozīmīgās mežsaimniecības, mežtehnikas, kokapstrādes, būvdarbu, kā arī elektronikas, maiznieku, viesnīcu pakalpojumu, dizaina un citas. Šajā mācību gadā skolā mācās 988 audzēkņi.

Ogres tehnikums ir bijis viens no pirmajiem mācību centriem, kas, iesaistot darba devējus, uzsāka darba vidē balstītu mācību programmu izstrādi. Tehnikumam jau vēsturiski izveidojusies cieša sadarbība ar mežistrādes un kokrūpniecības nozares asociācijām - Kokrūpniecības federāciju un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociāciju. Tas ļāvis uzstādīt modernākās, mūsdienīgākās mācību iekārtas un izveidot labākās programmas speciālistu mācīšanā atbilstoši nozares prasībām. Darba devēju organizācijas sadarbību uzskata par veiksmes stāstu profesionālās izglītības jomā Latvijā. Laba sadarbība ar darba devējiem ir arī citās mācību programmās, piemēram, būvniecībā, datorzinātnēs un elektronikā.

Tehnikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija” Nr. 2014/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008 īstenošanu uzsāka 2014.gada janvārī. Ogres tehnikuma infrastruktūras sakārtošanu ir plānots turpināt arī ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Investīcijas paredzētas sporta un pasākuma zāles, kā arī dienesta viesnīcas sakārtošanai.

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) Ogres tehnikums savu tagadējo statusu un nosaukumu ieguva 2013.gada 1.septembrī. Pirms tam skola bija pazīstama kā Ogres Valsts tehnikums. To izveidoja 2011.gadā, apvienojot trīs Ogres profesionālās izglītības iestādes – Ogres Amatniecības vidusskolu, Ogres Meža tehnikumu un Ogres Profesionālo vidusskolu.

Foto: http://ovt.lv