Publicēts 06 janvāris 2016

BDVBulduru Dārzkopības vidusskolas nākotnes attīstība un ilgtspēja tiks balstīta sasaistē ar augstāko izglītību un zinātni. Šo Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto skolas attīstības scenāriju šodien, tiekoties Bulduros, atbalstīja arī Zemkopības ministrija un iesaistītās nevalstiskās organizācijas.

IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa un parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns šodien Bulduros tikās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, skolas vadību un nevalstiskajām organizācijām, lai pārrunātu Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstības jautājumus. IZM pārstāvji pauda skaidru nostāju, ka skolai ir jāturpina strādāt, nodrošinot modernu un darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālo izglītību nozarē.

Tikšanās laikā panākta vienota iesaistīto pušu izpratne un atbalsts IZM piedāvātajam Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstības scenārijam sasaistīt to ar augstāko izglītību un zinātni. „Sinerģija ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti programmu pēctecībā un Latvijas Universitātes dabaszinātņu virzienu ir labākā iespēja Dārzkopības vidusskolas ilgtspējīgai attīstībai,” gandarījumu par panākto vienošanos ar nozares ministriju un nevalstiskajām organizācijām pauda IZM parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns.

Nākamajā nedēļā plānos rīkot darba sanāksmi ar augstskolām, Zemkopības ministriju un citiem iesaistītajiem, lai lemtu par nākamajiem soļiem un darāmajiem darbiem Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstībai.