Publicēts 12 janvāris 2016

PētniecībaLai atbalstītu pētniecību, kas sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecībai un veicina zinātnisko institūciju un komersantu sadarbību, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi noteikumus, kas ļaus pētniecībai laikā no 2016. līdz 2023. gadam ieguldīt 76,5 miljonus eiro.

ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pasākumam ”Praktiskas ievirzes pētījumi” apstiprinātais kopējais finansējums ir 76,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 65 miljoni eiro, valsts budžeta līdzfinansējums gandrīz 1,9  miljoni eiro un plānotais privātais līdzfinansējums – vismaz 9,6 miljoni eiro.

„Ministrija ir veikusi visus priekšdarbus, lai ES  fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas iespējami ātri varētu atlasīt projektus un jau šajā pusgadā uzsāktu finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām un komersantiem pētniecības projektu atbalstam. Tas ir būtiski, lai pārtrauktu zinātnieku aizplūšanu no nozares vai valsts, kā arī nodrošinātu ES fondu atbalstītajā darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” noteikto rādītāju sasniegšanu 2018. gadā,” gandarīta par paveikto darbu ir izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Jau ilgāku laiku Latvijas pētniecības un inovāciju sistēmu raksturo augsti kvalificētu zinātnieku un inženieru trūkumu. Pašreizējās Latvijas tautsaimniecības struktūras pamatā ir tradicionālās nozares, kuru konkurētspēja ir balstīta uz lēto darbaspēku un pieejamajiem dabas resursiem. Pētnieku īpatsvars uzņēmumos ir kritiski zems, un nodarbinātības līmenis zinātņu ietilpīgās nozarēs joprojām ir mazāks par vidējo ES rādītāju. Latvija pašlaik ierindojas pēdējā vietā ES valstu vidū pēc uzņēmumu ieguldījumiem inovācijās. Tas norāda uz industrijas nepietiekamo zināšanu absorbcijas spēju un zinātnes un industrijas sadarbības trūkumu.

Lai problēmu risinātu, ministrija šajā ES fondu plānošanas periodā ir paredzējusi tik apjomīgu atbalstu tieši praktiskās ievirzes pētījumiem. Turklāt ministrijas izstrādātie noteikumi paredz sekmēt uz rezultātiem orientētas zinātnisko projektu uzraudzības ieviešanu, tādējādi paaugstinot zinātnisko projektu kvalitāti.

Lai to nodrošinātu un varētu apstiprināt pasākuma ”Praktiskas ievirzes pētījumi” ieviešanas noteikumus, papildus 2015. gada nogalē Saeimā tika pieņemti ministrijas virzītie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas paredz izņēmuma regulējumu iepirkuma procedūras nepiemērošanai zinātniskajai ekspertīzei pētniecības projektu sākotnējam un starpposma vai sasniegto rezultātu zinātniskajam novērtējumam. Tas palīdzēs arī sadarbības iestādei – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai – ātrāk un efektīvāk organizēt projektu iesniegumu atlasi. Ministrija lēš, ka pirmā projektu atlase varētu tikt uzsākta jau 2016. gada 1. ceturksnī, lai gada otrajā pusē varētu sākt finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām un komersantiem pētniecības projektu atbalstam.

Projektu atlases plānots organizēt katru gadu, 2016.-2018. gadā tām indikatīvi plānojot šādu finansējuma apjomu: 2016. gadā – 20 milj. eiro; 2017. gadā – 15 milj. eiro, bet 2018. gadā – 10 milj. eiro.  2019. un 2020. gadā atlases plānots organizēt par atlikušo atbalsta pasākuma finansējumu. Viena projekta maksimālais publiskais finansējums ir 600 000 eiro, bet  minimālais – 30 000 eiro.

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka projekta iesniedzējs var būt Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija vai Komercreģistrā reģistrēts komersants. Pētījumu projektus tie var īstenot individuāli vai sadarbībā ar citu zinātnisko institūciju vai komersantu, t.sk. ārvalstu. Komersants kā projekta iesniedzējs var īstenot arī līgumpētījumu, ko komersanta uzdevumā veic zinātniskā institūcija.

Atbalstāmie pētījumi tiks vērtēti  atklātā projektu iesniegumu atlasē, piemērojot Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības projektu vērtēšanas pieeju. Projektu iesniegumu atlasei un uzraudzībai visos projektu īstenošanas posmos tiks piesaistīti Eiropas Komisijas eksperti, kuri veiks projektu zinātnisko izvērtējumu.

Praktiskas ievirzes pētījumu atbalsta ietvaros tiks  finansēti gan ar saimniecisku darbību nesaistīti, gan ar saimniecisku darbību saistīti projekti. Projektos varēs īstenot rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālās izstrādes, kā arī fundamentālos pētījumus. Pēdējiem ir noteikta kvota 20% no kopējā finansējuma, un tie tiks vērtēti atsevišķi no rūpnieciskajiem pētījumiem. Rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu gadījumā projektam jāpievieno atbilstošas nozares asociācijas atzinums par pētījuma nozīmīgumu nozares vai komersanta attīstībai.

Noteikumu projekts ”Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma ”Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi” tiks skatīts Ministru kabineta sēdē šodien, 12. janvārī. Tas pieejams šeit! [ārēja saite]