Publicēts 12 janvāris 2016

zinātniekiValdība otrdien, 12. janvārī, atbalstīja Izglītības un zinātne ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus Zinātniskās darbības likumā, kas paredz risinājumu valsts zinātnisko institūtu – atvasinātu publisku personu pārraudzības maiņai, kā arī veidot vienotu zinātnes nozares un apakšnozaru klasifikāciju. Likumprojekts vēl jāapstiprina Saeimai.

IZM rosina, ka ar Ministru kabineta lēmumu valsts zinātnisko institūtu – atvasinātu publisku personu varēs pievienot citam valsts zinātniskajam institūtam – atvasinātai publiskai personai vai arī nodot valsts augstskolai, un turpināt darbību kā valsts augstskolas struktūrvienība, valsts augstskolas publiska aģentūra vai valsts dibinātas universitātes zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona. Izmaiņas likumā nodrošinās nosacījumus resursu koncentrācijai spēcīgākos zinātniskajos institūtos, pētniecības un studiju procesa integrācijai, zinātniskā personāla iesaistei promocijas padomju darbā un studiju virzienu un studiju programmu īstenošanā.

Tāpat ar likumprojektu plānots deleģēt Ministru kabinetam tiesības izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, nosakot Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares, kas būtu saistoši zinātniskajām institūcijām un nodrošinātu to zinātniskās darbības īstenošanu atbilstoši Eiropas Vienotās pētniecības telpas standartiem.

Ar likumprojektu “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” iespējams iepazīties šeit! [ārēja saite]