Publicēts 15 janvāris 2016

BDVIzglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzskata, ka Bulduru Dārzkopības vidusskola ir jāsaglabā un jāattīsta par kvalitatīvas, nozarei nepieciešamas izglītības ieguves vietu. Izglītības kvalitātei, mācību un zinātniskās bāzes pilnvērtīgai izmantošanai un skolas ilgtspējai ir jākļūst par būtiskākajiem kritērijiem Bulduru Dārzkopības vidusskolas izaugsmei. Šai jautājumā esam vienisprātis gan ar nozares ministriju – Zemkopības ministriju, gan nozares nevalstiskajām organizācijām.

Daudzu gadu garumā izveidojušās problēmas, uz kurām revīzijas ziņojumā par laiku no 2013. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam norāda arī Valsts kontrole, ministrijai kā kapitāldaļu turētājai ir zināmas. Skolā ir veikts ministrijas audits, pakalpojumu rentabilitātes izvērtējumu un 2012.-2013. gada finanšu rezultātu analīzi veikuši neatkarīgi eksperti. Par to rezultātiem informējām arī Valsts kontroli. Ir definēti konkrēti soļi, lai vecākajai dārzkopības izglītības iestādei Latvijā dotu jaunu startu.

Lai stabilizētu skolas finanšu situāciju, īstenots apjomīgs katlumājas rekonstrukcijas projekts, ieguldot tajā gandrīz 1 miljonu eiro, novecojušās iekārtas aizstājot ar energoefektīvākām un samazinot izmaksas. Rekonstruēta mācību procesam nepieciešamā siltumnīca, piešķirti līdzekļi saistību segšanai. Visas līdz šim rosinātās tiesvedības skolas īpašumu jautājumos ir beigušās par labu valstij.

Ministrija 2014. gada beigās ir nomainījusi kapitālsabiedrības valdi, uzdodot tai novērst zaudējumus infrastruktūrai un tālāku materiālo zaudējumu palielināšanos. Veicot šīs un citas finanšu optimizācijas darbības, uz 2016. gada 1. janvāri skolai nav parādsaistību ar kreditoriem. Otrs uzdevums, ko no ministrijas saņēma jaunā valde, bija Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstības stratēģijas izstrāde sadarbībā ar nozares organizācijām un ekspertiem.

Ministrija ir izvērtējusi skolas valdes izstrādāto jauno darbības stratēģiju un uzdevusi līdz šā gada 1. februārim papildināt ar ekonomisko analīzi un izstrādāt alternatīvus turpmākās darbības scenārijus, ņemot vērā demogrāfiskos procesus valstī. Jaunā, precizētā stratēģija skolas valdei ir jāiesniedz līdz 1. februārim.

Ministrija uzskata, ka pašreizējā statusā kā valsts kapitālsabiedrība skola pastāvēt nevarēs, un šis ministrijas viedoklis pausts arī informatīvajā ziņojumā, ko šovasar apstiprināja Ministru kabinets.

IZM kā izglītības politikas veidotājs šobrīd redz divus galvenos scenārijus skolas tālākai attīstībai:

  • Bulduru Dārzkopības vidusskolas sasaiste ar esošo profesionālās izglītības iestāžu tīklu;
  • cieša sadarbība ar augstāko izglītību un zinātni.

Pašlaik ministrija turpina darbu ar Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, kas gatavas piedāvāt savu redzējumu par Bulduru Dārzkopības vidusskolas ilgtspējīgu attīstību.