Publicēts 26 janvāris 2016

RTU Gerbonis RGBValdība otrdien, 26.janvārī, Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) rektora amatā apstiprināja inženierzinātņu habilitēto doktoru Leonīdu Ribicki. RTU Satversmes sapulce 2015. gada 21. decembrī L.Ribicki atkārtoti ievēlēja par universitātes rektoru. Šāds lēmums saskaņā ar Augstskolu likuma ir apstiprināms valdības sēdē.

RTU Satversme paredz, ka universitātes rektoru ievēlē uz pieciem gadiem. Līdzšinējās rektora amata pilnvaras Leonīdam Ribickim beidzas 2016. gada 1. februārī.

Par RTU rektoru Leonīds Ribickis kļuva 2011. gadā. Viņš ir Latvijas Zinātnes padomes loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Latvijas universitāšu asociācijas priekšsēdētājs, 20 monogrāfiju un 63 patentu autors.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rīgas Tehniskās universitātes rektora apstiprināšanu” var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40380348&mode=mk&date=2016-01-26