Publicēts 26 janvāris 2016

Vizualizācijas IZM3

 

Veicot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par stipendijām, vienreizējas stipendijas apmērs ir kļuvis divreiz lielāks. Bakalaura un maģistra studiju programmās tas pieaudzis no 99,60 līdz 199,20 eiro. Tas ir maksimālais pieļaujamais vienreizējās stipendijas apmērs, taču par konkrēto stipendijas apmēru lemj pati augstskola. Stipendijas palielinātā apmērā sāks izmaksāt no 2016.gada 1.septembra.

Grozījumi noteikumos precizē kritērijus vienreizējās un paaugstinātās stipendijas piešķiršanai. Stipendiju var piešķirta par īpašiem sasniegumiem, lai veicinātu studentu sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un piedalīšanos augstskolas sabiedriskajā dzīvē. Tā kalpos ne vien studentu motivēšanai, bet kā vienreizējs sociālais atbalsts veicinās arī augstākās izglītības pieejamību.

Grozījumi precizē arī stipendiju piešķiršanas konkursa kārtību, nosakot, ka tas ir īstenojams konkrētās studiju programmas ietvaros. Turpmāk, piešķirot stipendijas kādā studiju programmā, tās tiks sadalītas pa akadēmiskajiem gadiem proporcionāli valsts finansētajās studiju vietās studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā.
Veikti arī citi grozījumi, kas ļaus augstskolām mērķtiecīgāk izlietot finansējumu tajās studiju programmās, kurās stipendiju fondā nepietiek līdzekļu stipendiju izmaksai. Ja, sadalot stipendijām piešķirto finansējumu pa akadēmiskajiem gadiem, izrādīsies, ka tas ir nepietiekams visam izmaksu periodam vai arī būs radies līdzekļu pārpalikums, kurš arī nav pietiekams, lai izmaksātu vēl vienu stipendiju pilnā apmērā, stipendiju varēs maksāt īsāku laiku vai arī tās vietā piešķirt vienu vai vairākas vienreizējās stipendijas.

Grozījumi MK noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” akceptēti valdības sēdē 26. janvārī. Ar grozījumu projektu var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330794&mode=mk&date=2016-01-26