Publicēts 08 janvāris 2015

Šodien izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalās Latvijas valdības un Eiropas Komisijas (EK) komisāru kolēģijas plenārsesijā un grupu debatēs, lai apspriestu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē programmu un prioritātes - ES konkurētspēju un izaugsmes risināšanu, ES lomas stiprināšanu globālā mērogā, kā arī Eiropas digitālā potenciāla iespēju izmantošana ES attīstībā. Komisāru kolēģijas ierašanās Rīgā iezīmē prezidentūras sākšanos.

Pēc plenārsēdes M. Seilei paredzēta dalība diskusijā par darba un izaugsmes jautājumiem, kā arī plānotas divpusējās tikšanās ar Nodarbinātības, sociālo lietu, kvalifikācijas un darbaspēka mobilitātes komisāri Marianni Teisenu (Marianne Thyssen) un Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisāru Tiboru Navračiču (Tibor Navracsics).

Ar komisāri Teisenu ministre plāno apspriest EK darba programmu darba tirgus, izaugsmes un investīciju attīstībai, kā arī runāt par jaunatnes un izglītības sektora lomu Jauniešu garantijas ieviešanā un nodarbinātības jautājumiem caur jaunatnes un sporta jomu prizmu. Tāpat plānots pieskarties profesionālās izglītības tālākai attīstībai, kā arī apspriest citus jautājumus.

Savukārt ar komisāru Navračiču M.Seile runās par Latvijas prezidentūras prioritātēm, īpaši uzsverot starpnozaru sadarbības veicināšanu. Plānots apspriest ES Padomes darba kārtību Izglītības un apmācības ietvara 2020 stratēģiskā ziņojuma apstiprināšanai, kā arī pievērsties strukturētā dialoga veidošanai ar jauniešiem ES līmenī.

Izglītības un zinātnes ministre piedalīsies arī Latvijas prezidentūras ES padomē atklāšanas pasākumā Latvijas Nacionālajā operā.

EK komirsāru kolēģijas tikšanās