Publicēts 29 janvāris 2016

Šā gada 2016. gada 26. janvārī tika apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma.

Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam ir vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunatnes organizāciju un biedrību, kas veic darbu ar jaunatni mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam mērķis ir:

  • nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 328 520 EUR.

Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam (.pdf)