Publicēts 02 februāris 2016


eurekaValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina uzņēmējus un zinātniekus piedalīties Eiropas programmas EUREKA projektu konkursā. Programma atbalsta uzņēmēju un zinātnisko institūciju starptautisko sadarbību, lai izstrādātu un ieviestu tirgū pieprasītus, inovatīvus un konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 31. martam.

EUREKA projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants ar juridiskās personas statusu vai zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā. 

Maksimālais atbalsts vienam dalībniekam ir 60 000 eiro gadā, projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 36 mēneši, un inovatīvā produkta komercializācijas periods - līdz 3 gadiem. Plānots, ka konkursā tiks atbalstīti pieci līdz seši EUREKA programmas projekti.


Lai skaidrotu ar projektu konkursu saistītus jautājumus, ceturtdien, 4. februārī, plkst. 15.00 VIAA telpās, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zālē, Rīgā, notiks Ziņu diena.

Programma EUREKA ir uzsākta 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Šobrīd programmā ir 40 dalībvalstis un Eiropas Savienība kā organizācija. Latvija EUREKA programmā piedalās kopš 2000. gada. Līdz šim ir apstiprināti 49 EUREKA projekti, kuros piedalās Latvijas institūcijas.