Publicēts 09 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atkārtoti ir izsludinājusi konkursu uz vakanto Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja amatu, jo iepriekš izsludinātais konkurss beidzās bez rezultāta.

Pretendentiem uz šo ierēdņa amatu jābūt pieredzei vadošā amatā, ES struktūrfondu un projektu vadībā, valsts pārvaldes darba un starptautiskās sadarbības pieredzei, augstākajai akadēmiskajai vai otrā līmeņa profesionālajai izglītībai, un angļu valoda jāpārvalda vismaz B2 līmenī, - atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas apguves līmeņiem.

Vēlama arī pieredze valodas politikas jautājumos un pedagoģiskā darba pieredze.

Pretendentiem savi pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2015.gada 29.janvārim.

Uz iepriekš izsludināto konkursu dokumentus vakantajam VISC vadītāja amatam bija iesnieguši seši amata pretendenti. Konkursa 1. kārtā tika vērtēta amata pretendentu iesniegtajos dokumentos norādītās izglītības un darba pieredzes atbilstība, un visi kandidāti tika izvirzīti konkursa 2. kārtai - angļu valodas zināšanu pārbaudei.

Konkursa 2. kārtā amata pretendentu angļu valodas zināšanu atbilstību novērtēja SIA “Alius Lingua”.

Ievērojot amata pretendentu angļu valodas zināšanu pārbaudes rezultātus, pēc konkursa 2. kārtas tika pieņemts lēmums izbeigt vakantā amata konkursu bez rezultāta un izsludināt atkārtotu konkursu uz vakanto amatu, jo pretendentu angļu valodas prasmes neatbilda konkursa prasībās noteiktajam B2 līmenim.