Publicēts 05 februāris 2016

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izveidojusi metodisko materiālu “Iesācēja portfelis”, lai palīdzētu pašvaldībām darbā ar jauniešiem un izstrādāt efektīvu rīcībpolitiku jaunatnes jomā pašvaldības mērogā.

“Mūsu redzējumā vieni no būtiskākajiem sadarbības partneriem jaunatnes politikas veiksmīgākai un efektīvākai īstenošanai ir tieši pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas kā vietējā, tā arī nacionālā līmenī. Darba ar jauniešiem pašvaldībās nostiprināšana ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Vēlamies nodrošināt sistēmisku pieeju un veicināt ciešu, koordinētu sadarbību starp dažādām pašvaldībā esošām institūcijām,” uzsver IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Metodiskais materiāls sniedz praktisku informāciju sadarbībai ar jauniešiem, darba ar jaunatni plānošanas un īstenošanas bāzes modeli, par izaicinājumiem jaunatnes jomā Latvijā, kā arī jaunāko statistiku par jauniešiem. Izdevums “Iesācēja portfelis” pieejams IZM mājaslapā: http://bit.ly/205qj48

IZM ik gadu apkopotā informācija liecina, ka ne visās Latvijas pašvaldībās ir izstrādāti jaunatnes politikas ilgtermiņa plānošanas dokumenti un izveidota institucionālā sistēma darba ar jaunatni nodrošināšanai, ko nosaka Jaunatnes likums. Pēc IZM pasūtījuma veiktā pētījuma “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde” mērķis bija apkopot datus un viedokļus par darbu ar jaunatni pašvaldībās un sniegt plašāku ieskatu darba ar jaunatni attīstības tendencēs pašvaldībās, kā arī, balstoties iegūtajā informācijā, izstrādāt ieteikumus darba ar jaunatni attīstības modeļiem pašvaldībās. Pētījums pieejams šeit: http://bit.ly/1QWZaQr

“Jaunatnes politikas monitorings 2015” liecina, ka pēdējā gada laikā kultūras un izklaides, kā arī interešu aktivitātes ir tās, kur jaunieši ir piedalījušies visbiežāk. Jaunieši gan ir skeptiski par savām iespējām ietekmēt lēmumus, ko pieņem pašvaldība vai Latvijas valdība. Kopumā absolūtais vairākums jauniešu ir apmierināti ar savu dzīvi - 31% desmit punktu skalā sniedz vērtējumus 9 vai 10 un vēl 43% - 7 vai 8. Jauniešu vidū aktuālākās tēmas ir veselīgs dzīvesveids, izglītības kvalitāte, nodarbinātība, kā arī jauniešu motivācija aktivitātēm un līdzdalībai. Monitoringa rezultāti pieejami šeit: http://bit.ly/1KTTVuj

dziveskvalitate2

jauniesulidzdaliba2