Publicēts 13 janvāris 2015

Trešdien, 14.janvārī, notiks kārtējā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā lems par sporta budžeta sadalījumu 2015.gadam.

Sporta padome izskatīs Izglītības un zinātnes ministrijas un nevalstisko sporta organizāciju kopīgi sagatavotos priekšlikumus valsts budžeta programmā „Sports”  paredzēto līdzekļu sadalījumam vairākās apakšprogrammās – sporta būvēm, sporta federācijām un sporta pasākumiem, dotācijai nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, kā arī  augstas klases sasniegumu sportam.

Saskaņā ar Sporta likumu pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanas Latvijas Nacionālā sporta padome izskata sporta budžeta sadalījumu un iesniedz priekšlikumus apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministram.

Kopumā valsts budžeta programmas “Sports” 11 apakšprogrammās dažādiem sporta attīstības mērķiem šajā gadā paredzētais finansējums ir 30 447 916 eiro.

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde trešdien, 14.janvārī, notiks plkst.11.00 Ministru kabineta Ministru prezidentu zālē (Brīvības bulvārī 36, 3.stāvā).

Mediju iespējas: pirms padomes sēdes - TV un foto iespējas. Pēc sēdes – atbildes uz mediju jautājumiem. Plānotais sēdes ilgums – 1 stunda.