Publicēts 18 februāris 2016

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju organizēs informatīvos seminārus par darba vidē balstītām mācībām, lai skaidrotu un popularizētu valstī plānotās sistēmiskās pieejas šādu mācību ieviešanai.

Semināros apspriedīs darba vidē balstīto mācību un prakses kopīgās un atšķirīgās iezīmes, šādu mācību ieviešanas pamatprincipus un plānotās normatīvā regulējuma izmaiņas. Tiks sniegti arī praktiski piemēri darba vidē balstīto mācību īstenošanā, kas veidojušies pilotprojektu gaitā gūtajā pieredzē. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar plānoto Eiropas Savienības fondu atbalstu, tai skaitā darba devējiem, darba vidē balstīto mācību īstenošanai.

Ministrija organizēs četrus reģionālos seminārus un vienu nacionālā līmeņa semināru, kuros piedalīsies eksperti no nozaru ministrijām un citām organizācijām, profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju pārstāvji.

Pirmais seminārs notiek ceturtdien, 18. februārī, Ogrē, bet piektdien, 19. februārī, šāds seminārs būs Daugavpilī. Nākamie reģionāli semināri gaidāmi Valmierā 25. februārī un Ventspilī 11. martā. Savukārt nacionālā līmeņa seminārs Rīgā notiks 4. martā. Tajā uzstāsies arī Starptautiskās Darba organizācijas eksperti, lai dalītos starptautiskajā pieredzē saistībā ar darba vidē balstīto mācību īstenošanu.

Darba vidē balstītu mācību pirmie seši pilotprojekti 2013./2014. mācību gadā tika īstenoti piecās IZM padotībā esošās profesionālās izglītības iestādēs - Ventspils Tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, Jelgavas tehnikumā un Valmieras profesionālā vidusskolā, kā arī pašvaldības padotībā esošā Jelgavas Amatu vidusskolā.

Lai tuvinātu profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām, šīs profesionālās izglītības iestādes, īstenojot darba vidē balstītas mācības, nodrošina iesaistītajiem audzēkņiem ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti. Savukārt uzņēmums iesaistoties var sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām.

Semināri tiek organizē Eiropas Savienības "ERASMUS+" programmas projekta "Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā" ietvaros („National Autorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia” (WBL-Balt)).