Publicēts 22 februāris 2016

HolakaustsŠonedēļ 22 vēstures un sociālo zinību skolotāji no dažādām Latvijas vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēm dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Izraēlu, lai piedalītos ikgadējos profesionālās pilnveides kursos par Holokausta izglītību, vēršanos pret antisemītismu un diskrimināciju. Kursos ik gadu piedalās arī Ž.Lipkes memoriāla darbinieki un augstskolu pārstāvji.

Pirms došanās uz Izraēlu ar 2016. gada Latvijas delegācijas pārstāvjiem svinīgā pasākumā Izglītības un zinātnes ministrijā tikās Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē, Izraēlas tālākizglītības centra Yad Vashem pārstāve Noa Sigal un Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks, Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) delegācijas vadītājs Kārlis Eihenbaums.

Vērtējot pedagogu pieteikumus par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos, tika ņemtas vērā pedagogu iespējas mācīt vairākus mācību priekšmetus, piemēram, “Pasaules vēsture”, “Latvijas vēsture”, “Sociālās zinības”, “Ētika”, “Politika un tiesības”, “Kulturoloģija” pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības posmā vairākās vispārējās izglītības iestādēs. Pieteikumus izvērtēja darba grupa, kurā iesaistīti Rīgas Ebreju kopienas, Valsts izglītības satura centra un Vēstures skolotāju biedrības deleģēti pārstāvji.

Pedagogu pieredzes brauciens ilgs no 24. februāra līdz 3. martam. Šāda veida profesionālās pilnveides kursi tiek organizēti jau sesto gadu. Latvijas skolu pedagogiem, kā arī muzeju darbiniekiem un augstskolu pārstāvjiem šī ir lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, kas sniedz būtisku atbalstu jauniešu un sabiedrības izglītošanā par holokaustu, vēsturisko ebreju kopienu Latvijā un ebreju tautai aktuāliem jautājumiem. Plānots, ka vizītes laikā kursu dalībnieki tiksies ar Latvijas vēstnieku Izraēlā Andri Vilcānu, apmeklēs holokausta piemiņas vietas un Yad Vashem memoriālu, kurā notiks lekcijas par holokausta izglītību piemiņu un pētniecību.

Profesionālās pilnveides kursus organizē Holokausta tālākizglītības centrs Yad Vashem Jeruzalemē ar Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA atbalstu. Kursu organizēšanā piedalās Izraēlas vēstniecība Latvijā, sadarbojoties ar IZM.