Publicēts 14 janvāris 2015

Latvijas Nacionālā sporta padome trešdien, 14.janvārī, izskatīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas un nevalstisko sporta organizāciju kopīgi sagatavotos priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu sadalē sportam 2015.gadam konkrētās budžeta apakšprogrammās.

Sporta padome atbalstīja budžeta apakšprogrammā sporta būvēm paredzēto finansējumu kopumā 5 856 380 eiro apmērā dotācijām valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu un olimpisko individuālo sporta veidu nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, inventāra un aprīkojuma iegādei un 2015.gada valsts budžetā iezīmēto mērķfinansējumu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem saskaņā ar Ministru kabineta un Saeimas lēmumiem.

Savukārt sporta federācijām un sporta pasākumiem valsts budžeta apakšprogrammā paredzētais finansējums ir 2 156 920 eiro dotācijām vairākām sporta federācijām sporta pasākumu rīkošanai. Sporta padome atbalstīja arī finansējuma 1 048 803 eiro apmērā sadalījumu dotācijām nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā.

Latvijas Nacionālās sporta padome lēma arī par finansējuma sadalījumu šā gada sporta budžetā augstas klases sasniegumu sportam, atbalstot 5 491 096 eiro sadali šajā apakšprogrammā.

Saskaņā ar Sporta likumu pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanas Latvijas Nacionālā sporta padome izskata sporta budžeta sadalījumu iepriekš minētajās budžeta apakšprogrammās un iesniedz priekšlikumus apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministram.

Kopumā valsts budžeta programmas “Sports” 11 apakšprogrammās dažādiem sporta attīstības mērķiem šajā gadā paredzētais finansējums ir 30 447 916 eiro.

Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammu sadalījumu 2015.gadā (.pdf)

Prezentācija "Par Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” sadalījumu 2015.gadā (.pdf)