Publicēts 03 marts 2016

Lai iepazītos ar Latvijas augstākās izglītības sistēmu un pārrunātu Latvijas un Ēģiptes sadarbības iespējas augstākajā izglītībā, 3. un 4.martā darba vizītē Rīgā uzturas Ēģiptes Universitāšu asociācijas ģenerālsekretārs Prof. Dr. Ašrafs Mahmuds Hatems (Ashraf Mahmoud Hatem).

Vizītes laikā A.M.Hatems tiekas ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāri Līgu Lejiņu, valsts sekretāra vietnieci - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori Agritu Kiopu un ministrijas speciālistiem, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāju Jāni Vētru, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Akadēmiskā informācijas centra vadību, apmeklē Latvijas Universitāti un tās Dabaszinātņu akadēmisko centru Torņakalnā, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Biznesa augstskolu “Turība”. Vizītes laikā A.M.Hatems tiksies arī ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem.

Tikšanās laikā Ēģiptes Universitāšu asociācijas ģenerālsekretārs iepazīstas ar studiju iespējām un uzņemšanas kārtību Latvijas augstskolās, aktuālo informāciju par diplomatzīšanas jautājumiem, pārrunā sadarbības iespējas Erasmus+ un citu programmu ietvaros. Ar iesaistītajām institūcijām tiek pārrunāti jautājumi, kā sekmēt informācijas apmaiņu starp abām valstīm, palielinot jauniešu interesi par studijām, kultūras un valodas iepazīšanu.

A.M.Hatems uzsver, ka Ēģipte ir patiesi ieinteresēta abu valstu augstskolu sadarbības stiprināšanā, tajā skaitā, veicinot savstarpēju sadarbības līgumu noslēgšanu, kas pavērtu iespējas sadarboties Erasmus+ un Apvārsnis 2020 ietvaros, kā arī atvieglotu savstarpējo diplomu un kredītpunktu atzīšanu. Svarīgi būtu stiprināt sadarbību arī abu valstu izglītības politikas veidotāju - ministriju līmenī. Kā jomas, kuru sadarbības stiprināšana jo īpaši svarīga, Ēģiptes Universitāšu asociācijas ģenerālsekretārs min inženierzinātņu, medicīnas, valodas un biznesa studiju programmas.

Starpvaldību līgums par sadarbību izglītībā un zinātnē starp Latviju un Ēģipti tika parakstīts 2009.gada 1.martā. 2013.gada aprīlī Kairā vēstniecība  pirmo reizi organizēja „Study in Latvia” informatīvos pasākumus Ēģiptes privātskolās, un šīs vizītes laikā Latvijas augstskolu rektori parakstīja sadarbības līgumus ar trim Ēģiptes privātajām augstskolām. Latvijas un Ēģiptes amatpersonu pirmā tikšanās noritēja 2014.gada februārī, Kairā. Pēc Latvijas puses uzaicinājuma  Ēģiptes Universitāšu padomes ģenerālsekretārs, profesors Ašrafu Mahmudu Hatemu šomēnes ieradies Rīgā, un šī ir viņa pirmā vizīte kādā no Baltijas valstīm.

Latvijā 2015.gadā studēja 24 studenti no Ēģiptes. Vairākas Latvijas augstskolas ir noslēgušas sadarbības līgumus ar Ēģiptes augstskolām.

LVA EGY 03 03 2016
No kreisās: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja Antra Meņģele, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos Anita Vahere-Abražune, IZM valsts sekretāra vietniece - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa, Ēģiptes Universitāšu asociācijas ģenerālsekretārs Prof. Dr. Ašrafs Mahmuds Hatems, IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības jautājumos Inga Jēkabsone, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Māra Katvare.