Publicēts 10 marts 2016

LOGO EMISVidusjūras Austrumu reģiona starptautiskā skola (the Eastern Mediterranean International School - EMIS) aicina 16 līdz 17 gadus vecus vidusskolēnus pieteikties divgadīgā starptautiskā vidusskolas programmā.


EMIS akadēmiskā programma ietver dažādas jomas – starptautiskās lietas, ārpusstudiju un radošus pasākumus, darbību sabiedrības interesēs, liela nozīme ir vides un ilgstpējīgas attīstības tēmai. EMIS absolventi akadēmiskajā programmā iegūst vidusskolas bakalaurāta diplomu (International Baccalaureate Diploma), kas dod iespēju stāties universitātēs un augstākās izglītības iestādēs visā pasaulē.

Programma veicina starptautisku un starpkultūru izpratni un attīsta personas līderību un dod plašu pieredzi. EMIS ap 40% studē jaunieši no Tuvu Austrumu reģiona valstīm un Palestīnas pašpārvaldes, ap 60% no citiem pasaules reģioniem. Šajā mācību gadā EMIS mācās 140 jauniešu no 40 valstīm. Šī skola ir jauna Izraēlas iniciatīva izglītības jomā. Pirmo reizi šajā starptautiskajā programmā jaunieši tika uzņemti 2014.gada septembrī. EMIS atklāšanā tika pausta nostāja, ka “attīstot izglītību, tā ir spēks mieram un attīstībai Tuvajos Austrumos”.

Vidusskolēni EMIS divgadīgajā bakalaurāta programmā var pieteikties līdz 2016. gada 1. aprīlim. Skolai ir noteikta mācību un uzturēšanās maksa, taču iespējams iegūt pilnu vai daļēju stipendiju, kas sedz šīs izmaksas, ņemot vērā audzēkņa vajadzības un demonstrēto sniegumu. Stipendijas kandidātam jābūt ar līdera dotībām, sabiedriski aktīvam, ar labām angļu valodas zināšanām un gatavam dzīvot divus gadus prom no mājām.

Pieteikumu var aizpildīt mājas lapā: http://www.em-is.org/contact-us-4/student-application/