Publicēts 15 marts 2016

Veicinot darbu ar jauniešiem un rosinot viņus iesaistīties sabiedrības dzīvē, tādējādi mudinot attīstīties, stiprināt sabiedriskās saistes un veidot stipru pamatu savai sabiedriskai un ekonomiskai patstāvībai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot atstumtības riskam pakļauto jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos". 

Konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 16 konkursa nolikumam atbilstošus projektus, kuru ietvaros tiks sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste dažādās aktivitātēs, jauniešu iniciatīvu projektu veidošanā un īstenošanā, kā arī dalība neformālās mācīšanās aktivitātēs, tādejādi sekmējot šo jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un pilnveidojot šo jauniešu sociālās prasmes.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 20. aprīlis līdz plkst. 17.00.

Konkursa nolikums un pieteiksānās anketas šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/projekta-iesniegsana