Publicēts 17 marts 2016

LIZVAvienosanasTrešdien, 16.martā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) noslēdza vienošanos par kopīgu sadarbību.
Tajā ietvertie nosacījumi attiecas gan uz Latvijas izglītības sistēmas attīstību, izaugsmi un kvalitātes novērtēšanu, gan akcentē būtiskos jautājumus, par kuriem jāpanāk vienošanās valstiskā līmenī - pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma finansējums no valsts budžeta, finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai, sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudēs darbu, kā arī jauno pedagogu piesaistīšanu darbam izglītības sistēmā.

„Mani izvirzītie, ministrijas un sociālo partneru mērķi ir vienādi, kur virsmērķis ir izglītības kvalitāte. Lai to sasniegtu, ir vajadzīgas gan pārmaiņas, gan pedagoga amata prestižam motivējošs atalgojums. Konstruktīvs dialogs sekmēs mērķu sasniegšanu,” pauž K .Šadurskis.

LIZDA vadītāja Inga Vanaga: "Vienošanās parakstīšana ir būtiska, jo apliecina, ka starp iesaistītajām pusēm iecerēta konstruktīva un profesionāla sadarbība. Abām pusēm ir kopīgi mērķi. Vienošanās ietver jautājumus par izglītības un zinātnes jomas kvalitātes un finansējuma aspektiem. Būtiski, lai kopīgā sadarbība uzlabotu situāciju izglītības un zinātnes jomā strādājošajiem, lai ilgtermiņā iegūtu izglītojamie, studenti un sabiedrība. Pozitīvs aspekts ir tas, ka patreizējais ministrs ir izrādījis atsaucību vienošanos parakstīt, jo ar iepriekšējiem trim Izglītības un zinātnes ministriem vienošanās netika slēgta."