Publicēts 18 marts 2016

Sportistu augsta līmeņa sasniegumi nes Latvijas vārdu pasaulē, vairo mūsu nācijas pašapziņas muskuļus un iedvesmo aktīvam dzīves veidam, kas ir ikviena veselības pamats, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās asamblejas gadskārtējā sesijā teica izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
Atklāšanas uzrunā ministrs uzsvēra: „2016. gads sporta saimei ir īpašs, visiem līdzjutējiem kā saldais ēdiens – šogad norisinās Olimpiskās un Paralimpiskās spēles. Katram sportistam novēlu veiksmi, kā arī godīgā cīņā sasniegt iespējami augstu rezultātu.”

Ministrs uzsvēra sadarbības pozitīvos rezultātus sporta politikas īstenošanas jomā, nodrošinot finansējumu prioritārajiem uzdevumiem, tajā skaitā Latvijas labāko sportistu sagatavošanai dalībai 2016. gada Olimpiskajām un Paralimpiskajām sporta spēlēm Riodežaneiro. Palielināts arī atbalsts sporta skolu treneru darba samaksai un atbalsts dažādām sporta federāciju programmām. Sporta politikas īstenošanas jomā ir izstrādāti grozījumi „Sporta likumā” un „Krimināllikumā” saistībā ar cīņu pret manipulācijām ar sporta sacensībām.

Uzrunā LOK Ģenerālajā asamblejā K.Šadurskis vērsa uzmanību uz veicamajiem nozīmīgākajiem darbiem, par kuriem jau bijušas pozitīvas sarunas ar sporta nozari. Starp nozīmīgākajiem uzdevumiem ministrs akcentēja valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas izstrādi, kuras mērķis ir piedāvāt risinājumus sistēmiskai sporta bāzu attīstībai valstī, vienlaikus izvērtējot jau esošo sporta bāzu izmantošanas efektivitāti. Būtiska ir sporta skolu finansēšanas modeļa pilnveide, reģionālo sporta internātu sistēmas attīstību un citi nozīmīgi uzdevumi efektīvai ilgtermiņa sporta dzīves attīstībai. Tāpat ministrs uzsvēra starpnozaru diskusijas nepieciešamību spējai piesaistīt papildus finansēšanas avotus.

K.Šadurskis īpaši akcentēja veselīga dzīves veida paradumu un kustību prieka nostiprināšanas nozīmi jau no mazotnes. Patlaban ir izstrādātas vairākas iniciatīvas fizisko aktivitāšu palielināšanai izglītības sistēmā. Kā vienu no primārajiem uzdevumiem ministrs minēja trešās sporta stundas ieviešanu un sporta stundas satura pārskatīšanu, dinamisko paužu ieviešanu 1.-6. klašu skolēnu stājas attīstīšanai un nostiprināšanai, ārpusstundu fizisko aktivitāšu palielināšanu un atbalstu sporta inventāra iegādei. Sadarbībā ar Veselības ministriju tiks īstenota veselīga dzīves veida popularizēšana, lai fiziskā aktivitāte kļūtu par ikdienas paradumu.

Tuvāko gadu laikā, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, tiks īstenots vērienīgs multifunkcionāls sporta un kultūras infrastruktūras projekts – stadiona „Daugava” rekonstrukcija.