Publicēts 23 marts 2016


Pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem 18, 8 milj. eiro apjomā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros Liepājas valsts tehnikums kļuvis par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Kurzemes reģionā. Šodien, 2016.gada 23.martā, Liepājā notiek svinīga rekonstruēto telpu atklāšana.


Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsver, ka veiktie ieguldījumi un profesionālo izglītības iestāžu koncentrācija ir labs pamats, lai jauniešus motivētu apgūt profesiju, kas nākotnē nodrošinās stabilu vietu darba tirgū atbilstoši katra interesēm un spējām. “Novēlu, lai Liepājas Valsts tehnikuma jaunās, mūsdienīgās izglītības iespējas veido radošu un uzņēmīgu izaugsmes potenciālu, kas sekmētu visa reģiona un valsts ekonomikas attīstību, un iedzīvotājiem nākotnē radītu jaunas, labi apmaksātas darba vietas,” saka ministrs.


ERAF projekta īstenošana profesionālās izglītības kompetences centrā “Liepājas valsts tehnikums” tika uzsākta 2013.gada beigās. Projekta ietvaros rekonstruēta skolas ēka, mācību un ražošanas korpusi, praktisko apmācību korpusi un dienesta viesnīca. Veikta tehnikuma īstenoto prioritāro izglītības programmu “Viesnīcu pakalpojumi”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Autotransports”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Mehatronika”, “Metālapstrāde” un “Būvdarbi” modernizācija, iegādājoties mūsdienīgas iekārtas un aprīkojumu.


Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta izsaka gandarījumu, ka izglītības programmu modernizācija veikta ciešā sadarbībā ar Nozaru ekspertu padomi un Kurzemes reģiona darba devējiem. Rezultātā Liepājas Valsts tehnikuma izglītības programmas ir ieguvušas modernu aprīkojumu un tehnoloģijas atbilstoši darba tirgus prasībām un konkrētu darba devēju vajadzībām. Tas jo īpaši svarīgi laikā, kad profesionālajā izglītībā aizvien lielāks akcents likts uz darba vidē balstītu mācību ieviešanu.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts ir patiesi lepns, ka tehnikumam izdevies attaisnot doto uzticību un veiksmīgi īstenot projektu, kas finanšu apjoma ziņā ir lielākais no visiem, kurus šajā ERAF aktivitātē realizēja profesionālās izglītības iestādes. Šajā mācību gadā Liepājas Valsts tehnikumā darba tirgū pieprasītas specialitātes apgūst 1071 audzēknis. Direktors ir pārliecināts, ka, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, pieprasījums pēc profesionālās izglītības aizvien palielināsies, nodrošinot darba tirgus pieprasījumam atbilstoši kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus

LVT atklasana 2303

No kreisās: IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa, Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts.