Publicēts 30 marts 2016

Līdz ar profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernā un vienotā praktisko mācību kompleksa atklāšanu ir noslēdzies nozīmīgs posms profesionālās izglītības attīstībā, uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Pēdējos divos gados modernu mācību kompleksu veidošanai 11 profesionālās izglītības iestādēm atvēlēti 129,24 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 111,11 miljonu eiro apmērā.

Ministrs uzsver, ka veiktie ieguldījumi un profesionālo izglītības iestāžu koncentrācija ir labs pamats, lai jauniešus motivētu apgūt profesiju, kas nākotnē nodrošinās stabilu vietu darba tirgū atbilstoši katra interesēm un spējām. “Esmu pārliecināts, ka jaunās, mūsdienīgās izglītības iespējas veido izaugsmes potenciālu, kas sekmēs valsts ekonomikas attīstību, un iedzīvotājiem nākotnē radīs jaunas, labi apmaksātas darba vietas,” saka ministrs.

“Rīgas Valsts tehnikumam redzu labu potenciālu, lai tuvākajā nākotnē profesionālais virziens dzelzceļa transporta jomā kļūtu par bāzes izglītības iespēju tiem jauniešiem, kuri savu karjeru vēlas saistīt ar dzelzceļa transportu un visam reģionam nozīmīgo Rail Baltica projekta īstenošanu un vēlāk nodrošinot tā uzturēšanu. Jau šodien mums ir iespēja sākt gatavot savus jaunos speciālistus, kas nākotnē spēs apkalpot ar Rail Baltica saistīto nozari ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Uzskatu, ka ieguldījumi profesionālas izglītības attīstībā, Rail Baltica projekts Latvijas profesionālajā un augstākajā izglītībā šobrīd ver jaunas iespējas, kuras mums ir jāspēj izmantot.”

Ministrs uzskata, ka ieguldījumi mācību vides modernizācijā tuvinājuši profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām. Patlaban ir sākti priekšdarbi Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2014.–2020.gadam apguvē, lai nodrošinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizēšanu.

Trešdien, 30.martā, atklātais Rīgas Valsts tehnikuma vienotais praktisko mācību komplekss uzlabos izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un sekmēs profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Mācību centra būvniecība tika sākta 2014.gada pavasarī, un tagad izglītības iestāde var lepoties ne tikai ar modernām telpām, bet arī jaunām un mūsdienīgām iekārtām mācību procesa nodrošināšanai. Projekta laikā ir pilnībā pārbūvēta vecā ēka un no jauna uzbūvēti divi mācību korpusi. Drukas un mediju tehnoloģiju, enerģētikas, mašīnbūves un dzelzceļa nodaļas audzēkņi praktiskos priekšmetus turpmāk apgūs mūsdienīgi aprīkotajās telpās izvietotajās mācību laboratorijās un darbnīcās mašīnbūves, metālapstrādes, enerģētikas, poligrāfijas un dzelzceļa izglītības programmu apguvei.

Rekonstruētās un jaunbūvētās izglītības iestādes telpas ir arī pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējās modernizācijas projekta izmaksas ir 9 566 741 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 8 227 397 eiro, bet valsts budžeta finansējums - 1 339 344 eiro. Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem turpmāk mācības noritēs gan esošajā vēsturiskajā ēkā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 1c, kur notiks teorētiskās mācības, gan jaunajā mācību kompleksā Dārzciema ielā 64, kur notiks praktiskās mācības.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir mērķtiecīgi atbalstījusi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu un mācību vides modernizēšanu, paredzot finansējumu mācību aprīkojuma modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

Turpinot darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, IZM attīsta profesionālās izglītības kompetences centru tīklu. Šis process paredz, ka līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos. Mūsdienīga profesionālā izglītība pieprasa gan lielus ieguldījumus modernā mācību aprīkojumā - darba galdos, laboratorijās un auto tehnikā, gan mācību telpās un dienesta viesnīcās.

Infrastruktūras modernizācijas projektus īstenoja Ventspils tehnikums, Liepājas tehnikums, Jelgavas tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Smiltenes tehnikums, Valmieras tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Ogres tehnikums, Daugavpils tehnikums un Daugavpils Būvniecības tehnikums un Cēsu profesionālā vidusskola.

Foto galerija no atklāšanas pasākuma te:  https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/albums/72157664309095313

Informācija par tehnikumu
Par RVT pirmsākumu uzskatāms 1918.gada 21.oktobris, kad ar būvinženieru grupas iniciatīvu Rīga atvēra Būvtehniskās sabiedrības tehnikumu, bet jau 1919.gada 24.augustā Latvijas valdība tehnikumam nodeva bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā1c, kur tehnikums atrodas arī pašlaik. Latvijas valdība 1919.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu šeit atvērt tehnisko vidusskolu. RVT darbību pārtrauca padomju okupācija - 1940. gada jūnijā tehnikumā nomainīja administrāciju, daļēji arī mācību programmas. Smags, sarežģīts bija arī vācu okupācijas periods (1941 – 1944). Taču, spītējot kara laika grūtībām, mācības tika turpinātas – audzēkņu skaits pārsniedza tūkstoti. Pēc kara 1945.gadā tehnikumu pārdēvēja par „Rīgas industriālo politehnikumu”. Nosaukumu „Rīgas Valsts tehnikums” atjaunoja 1991.gada 30.augustā. 2013. gadā tehnikumam piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.
Tehnikumā šobrīd tiek īstenotas 39 akreditētas profesionālās izglītības programmas 14 dažādās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, kā arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas. Tehnikumā mācās vairāk nekā 2000 audzēkņu. RVT realizē profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.