Publicēts 04 aprīlis 2016

Sestdien, 2.aprīlī, Jelgavā notika Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2016 atklāšanas svētki. Tos organizēja Jelgavas pašvaldība, kura Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā 10 pašvaldību konkurencē ieguva Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2016 titulu. 

“Piederības sajūta ir viens no spēcīgākajiem dzinuļiem, kas vienlaikus nosaka gan mūsu dzīves izvēles, gan kalpo kā stiprs pamats jauniem sasniegumiem. Mēs katrs esam piederīgi šai valstij, kādai pilsētai vai novadam, un tieši tāpēc pašvaldībām ir ļoti būtiska loma un uzdevumi jaunatnes politikas īstenošanā,” atklājot pasākumu, uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Jelgava šogad, arī pateicoties jauniešu balsojumam, ir izvēlēta par centrālo valsts mēroga jaunatnes pasākumu norises vieta. Te šogad notiks jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas un pieredzes apmaiņas dienas. Ministrija Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2016 organizēs pieredzes apmaiņas semināru jaunatnes lietu speciālistiem, Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākumus 12.augustā. Jelgavā 2016.gada nogalē notiks konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016” laureātu sveikšanas svinīgo ceremonijā. Ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra te organizēs Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk „Time to Move” („Laiks doties!”) aktivitātes, bet Latvijas Jaunatnes padome - Strukturētā dialoga reģionālās konferences.

Jelgava arī līdz šim ir apliecinājusi sevi kā paraugu tam, kā veicams darbs ar jaunatni. 2010.gadā tā kļuva par jauniešiem draudzīgāko pašvaldību. Te katru gadu notiek jauniešu forumi, darbojas jaunatnes lietu konsultatīva komisija, te domā par infrastruktūras piemērotību jauniešu interesēm un attīstīta jauniešu uzņēmējdarbību.

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas ceļojošais kauss šogad atradīsies Jelgavā, bet šādu konkursu ministrija organizēs arī 2016.gadā, izvēloties nākamo Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2017.

Attīstot sadarbību ar pašvaldībām jaunatnes politikas jomā, izceļot pašvaldību lomu sekmīgas jaunatnes politikas īstenošanā, 2015.gada rudenī Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā ir uzsākusi jaunu iniciatīvu - konkursu „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”, lai izraudzītos pašvaldību, kura vienu gadu būs centrālā valsts mēroga jaunatnes pasākumu norises vieta. Konkursa mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā un paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.